Uppdatering SM

0
Med hänsyn tagen till den lokala polismyndighetens åsikter kring arrangemanget så har följande tidsschema för årets SM nu fastställts. Vi vädjar till alla deltagares förståelse för dessa sena och omständliga korrigeringar och hoppas på att vi alla kan hjälpas åt för att få det hela att fungera så bra som möjligt. Grupper och starthål: https://tjing.se/event/254f5354-3fbe-46f3-96bc-7607f46b9acc/poolleaderboard/5fb194f7-b4d2-4a1b-86e5-14fc2a74f0aa/results

Tillägg: Plats 59/60 i MPO har samma rating och för att bestämma vilken pool respektive spelare delas in i skiljs genom pdga-nummer vilket betyder att Hampus Johansson med lägre nummer spelar i Pool B och Pontus Villman i Pool A

Juniorutmaning

0
En utmaning för alla juniorer… men alla är välkomna att delta förstås.

Information till spelare samt arrangörer

0

Tilläggsregler samt information ang Covid-19 och de Svenska mästerskapen.

Våra tre Svenska mästerskap räknas som offentlig tillställning.
Regeringen har sedan den 29 mars beslutat om att begränsa möjligheten till offentliga tillställningar på så sätt att ett maxantal på 50 deltagare tillåts. Offentliga tillställningar som samlar fler än 50 deltagare är inte tillåtna.

Som deltagare räknas i vårt fall
-Utövare
-Publik
-Media

Som deltagare räknas inte
-Arrangörer
-Förbipasserande, tex folk som plockar bär/svamp eller rastar hund

För spelare

Som spelare har du ansvar för
-att vid minsta symptom stanna hemma.
-att inte skaka hand inför och efter rundan.
-att inte plocka upp andras discar ur tex korg eller på driving range.
-att ej dyka upp på tävlingsomområdet ”innan poolen före har lämnat området helt eller vistas på tävlingsområdet samtidigt som någon annan pool spelar.
-att direkt efter avslutad runda lämna tävlingsområdet och lämna plats för nästa pool.
-att ej ta med sig caddie, fotograf eller annan person in på tävlingsområdet.

Det är inte tillåtet som spelare att ha nån form av personligt team som följer med in på tävlingsområdet
Tex
-Caddie
-Fotograf
-Familjemedlemmar eller kompisar

Om du som spelare behöver ha med dig en extra person av särskilda skäl ansöks detta i god tid innan tävlingen direkt till tävlingsgruppen eller arrangören.

Spelarens ansvar om det dyker upp publik.
Kommer det fram folk som är nyfikna på sporten och tävlingen informerar ni som vanligt.
Märker ni sedan att publiken följer med även på nästa hål informerar ni vänligt om att det är max 50personer som får vistas på området och publik räknas in där samt att tävlingen kan behöva avbrytas om tävlingsledningen ser publik.
Avlägsnar sig fortfarande inte personerna tar ni som spelare ingen mer diskussion utan meddelar TD om situationen lämpligast via ett SMS.

För arrangörer

Som arrangör behöver du i god tid innan tävlingen startat ha informerat spelarna om vad som räknas som tävlingsområde. Förslagsvis banan, eventuell uppvärmningsyta samt parkering.

Informationen kan vara i skriven form eller en bild där man tex på googlemaps har ritat ut vad som räknas inom tävlingsområde.

Om ni som arrangör har möjligheten bör ni även informera spelarna om
-Alternativ uppvärmningsyta
-Uppsamlingsplats / Yta för att “hänga” efter rundan. En lämplig plats att samlas på för de som samåker eller av annan anledning behöver vänta på spelare till tillhör annan pool.

Publik och övriga personer som befinner sig på området.
Personer som bara passerar arrangemanget så som bär- svampplockare, folk som promenerar med hund mm räknas ej som publik eller till de 50 som begränsas till arrangemanget.
Skulle dock någon av dessa börja följa en grupp eller tävlingen under flera hål räknas dom som publik. Spelarna och ni som arrangör har ett gemensamt ansvar att på ett vänligt sätt informera om att publik ej är tillåtet och att tävlingen behöver avbrytas om detta inte följs.
Det är arrangören som tar diskusionen om det behövs, inte spelarna.

Media
Tävlingsgruppen tillsammans med arrangören kan om man tror sig kunna hålla gränsen för 50-personer godkänna media att vistas i området.
Viktigt är att man i förväg godkänner vem och under vilka tider personen skall få vara på plats.

Avbryta tävling
Arrangören är skyldig att avbryta tävlingen om kravet på max 50 personer inom tävlingsområdet inte följs. Det är TD som avgör om det befinner sig mer än 50 personer som kan anses som deltagare på området, inte spelarna själva.

Tävlingen avbryts på samma sätt som regel 1.07 Suspension of Play i Competition Manual
https://www.pdga.com/rules/competition-manual/107

Målsättningen är att rundan snarast skall återupptas om man tror att man fått ordning på antal deltagare i området.
Kan inte rundan upptas igen stryks den enligt samma regel.

Uppdatering angående juniorverksamhet 2020

0

Förbundet har beslutat att ställa in årets juniorläger på grund av rådande omständigheter med Corona. Det är ett tråkigt beslut men det känns rätt med avseende på Folhälsomyndighetens rekommendationer.

För de juniorer som väljer att delta på individuella SM i Umeå kommer en mindre aktivitet anordnas, där vi samlas för en gemensam lunch torsdag 13/8 11:30. Syftet med lunchen är att kunna nätverka och umgås, naturligtvis med hänsyn taget till social distans. Värdar för lunchen är Jonas Hangvar och Peter Magnholt. Till lunchen bjuder vi även in seniora, gärna erfarna och välmeriterade spelare, som vill dela med sig av sina erfarenheter till juniorerna. Hittills är Robin Villman, Johannes Högberg, Anton Lindh och Max Regitnig klara. Efter lunchen spelar vi en träningsrunda där de seniora spelarna fördelar ut sig mellan grupperna och där du som junior får chansen att få tips och återkoppling på ditt discgolfande som spelplan, discval, riskbedömning och kastteknik.

Det ryktas också om att vi kan få se några filmade juniorutmaningar att ta sig an under säsongen, Robin Villman har lite planer och vi återkommer kring detta.

Förbundet vill rikta ett stort tack till spelarna ovan som väljer att vika sin tid på att stötta våra juniorer i Sverige! Vill du också vara med och bidra, läs vidare nedan.

Du som vill delta i aktiviteten på individuella SM, såväl junior som meriterad senior, anmäl dig här: https://forms.gle/Jkaz1qYKAZyBxQir9

Robin Villman
Anton Lindh
Johannes Högberg
Max Regitnig 

Uppdatering ang förbundstävlingar 2020.

0

Det är tråkigt att behöva meddela att styrelsen nu har tagit beslut på att ställa in Nationella Touren 2020. Under rådande omständigheter ser vi inte hur vi ska kunna arrangera NT på ett bra sätt. Vi kommer under nästa vecka börja betala tillbaka anmälningsavgifter. Förbund och arrangörer är laddade för att ta nya tag 2021.

Desto roligare nyhet är att vi har för avsikt att arrangera alla våra Svenska Mästerskap om än i något modifierad form.
OBS! Följande datum är det som kommer gälla för SM-tävlingarna. Vi kommer under dagen uppdatera på Facebook samt hemsida.

Individuella SM Umeå 14-16/8
Par-SM Västervik 29-30/8
Lag-SM Örebro 12-13/9

Tävlingsgruppen kommer inom närmsta veckorna gå ut med mer information om hur tävlingarna ska kunna genomföras för att inte bryta mot gällande rekommendationer och regler. Håll utkik på hemsida samt Facebook.

Styrelsen kommer nu ta fram förhållningsregler samt rekommendationer både till arrangörer och spelare. När vi väl publicerar dessa är det viktigt att alla som tänkt delta på någon av våra SM-tävlingar läser igenom och tar till sig denna informationen. Vi har alla ett stort socialt ansvar att genomföra dessa tävlingar på bästa sätt med minimal risk för smittspridning.

Avslutningsvis vill vi rikta stort tack till tävlingsgruppen som jobbat fram förslagen som gör att vi kan spela SM, arrangörer som varit väldigt förstående och anpassningsbara samt er spelare som vi vet kommer ställa upp på villkoren för att kunna delta och visa att discgolfare är ansvarstagande personer.

/Styrelsen

Uppdatering: Rekommendationer ang gällande läge, Covid-19

2

Uppdatering 2020-06-11 Den 13 juni släpper reserestriktionerna. Det möjliggör att både arrangera och tävla fritt i Sverige om man följer övriga rekommendationer.
Våra nya rekommendationer börjar gälla 14 juni.
Vi har även gjort ett tillägg i rekommendationerna för tävlingar med fler än 50 personer.
Uppdatering 2020-06-01
Tävlingsarrangörer i Sverige kommer från och med 14 juni komma kunna PDGA-sanktionera sina tävlingar om man uppfyller PDGA’s regler samt förbundet och myndigheternas rekommendationer.
Mer information hittas under PDGA sanktionerade tävlingar under Covid-19 pandemin
Även viktigt att de som tänkt spela PDGA-sanktionerade tävlingar läser igenom informationen.
Uppdatering 2020-05-29
Från och med 14 juni gäller rekommendationerna nedan. Fram tills dess så gäller fortfarande rekommendationen att all senioridrott i tävlingsform flyttas eller ställs in.
Uppdatering 2020-04-04
: Nu har vi satt ihop en sida med “vanliga frågor” för våra förbundstävlingar. Ni hittar sidan här >>
Uppdatering 2020-04-02: Efter uppdaterade rekommendationer från RF och Folkhälsomyndigheten har vi nu uppdaterat våra rekommendationer igen och kan nu rekommendera att man kan arrangera en lokal träningstävling.
Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten
Mailutskick från Riksidrottsförbundet
Information om läget på RF’s hemsida

Vi har dock valt att ha kvar rekommendationen ang träning och rekommendationer för träning.

Vi önskar även lägga lite extra vikt vid att inte sluta kasta bara för rådande situation. Friskluft och lite aktivitet är bra för de flesta av oss och kan relativt lätt genomföras säkert på er hemmabana.

Vi rekommenderar att…
…större nationella tävlingar i första hand flyttas alternativt ställs in.
…lokala, regionala och nationella tävlingar kan spelas i de fall man anpassar formatet för att minimera risk för smittspridning (se våra råd nedan). Samt att tävlingen uppfyller de lagar som vi idag har.
…att all lokal träningsverksamhet fortsatt bedrivs under kontrollerade former.

…fortsätt utöva vår sport under kontrollerade former med träning och sällskapsspel.

Vi uppskattar att alla tar sitt ansvar och inser allvaret i detta.

Vad innebär nationella, regionala och lokala tävlingar?
Nationell – En tävling där man riktar sig mot hela Sverige.
Regional – En tävling där man riktar sig mot tävlande utanför orten där tävlingen äger rum, restid 1-2 timmar för deltagarna. Då reserestriktionerna inte längre gäller (efter 13 juni) kan även en regional tävling tillåta tävlandes utanför regionen.
Lokal – En tävling där man riktar sig mot spelare bosatta i arrangörsstaden och främst medlemmar av arrangörsklubben.

Vad definierar träning och tävling?
Vi har gjort bedömningen att kortare pass så som en runda discgolf med KLUBBMEDLEMMAR klassas som träning. Tänk dock på gällande lagar med 50 personer. Övrig verksamhet där man samlar spelare från olika klubbar samt utser vinnare klassas som tävling.
Det är upp till varje klubb att själva göra sin bedömning av träning och tävling då det saknas klar definition av detta från myndighetshåll, ovan är endast en rekommenderad bedömning.

 

Rekommendationer för träning.

För arrangörer

-Rådgör med er kommun så ni har stöd i att träningen genomförs så som ni tänker. Även 40 spelare kan för allmänheten se mycket ut och även röra upp känslor. Det är då bra att ha kommunen som stöd och också säkrat upp så träningar inte behöver avbrytas.
-Undvik samlingar och se till att det finns tydlig information för hur träningen ska bedrivas.
-Använd digitala scorekort ifall träningen kräver resultathantering.
-Om möjligt behåll mindre träningsgrupper på 3-5 personer hela träningen.
-Om möjligt ha en öppen starttid som gör att inte alla spelare behöver träna samtidigt.
-Se till så det finns bra med plats kring utkast och där träning genomförs. Spelarna ska gärna kunna hålla ett avstånd på 1-2 meter från varandra.

För spelare
-Vid minsta symptom stanna hemma.
-Skaka inte hand inför och efter träningen.
-Vi plockar inte upp varandras discar ur tex korg eller på driving range.
-Bra kast och HIO firas med jubel istället för kroppskontakt.
-Undvik om möjligt samåkning till träning.
-Håll fysiskt avstånd till varandra

Rekommendationer om man väljer att arrangera och spela.

För arrangörer
-Rådgör med er kommun så ni har stöd i att tävlingen genomförs. Även 40 spelare kan för allmänheten se mycket ut och även röra upp känslor. Det är då bra att ha kommunen som stöd och också säkrat upp så tävlingen inte behöver avbrytas.
-Undvik spelarmöte samt prisutdelning i den form där man samlar alla deltagare. Se till att det finns tydlig information vid varje hål samt gå ut med eventuell övrig information digitalt i förväg. Tydlighet är nyckeln, så har ni ett hål eller lokala regler som normalt kräver förklaring se över om det går att ändra något för att detta ska undvikas.
-Använd digitala scorekort .
-Om möjligt behåll grupperna hela tävlingen.
-Om möjligt ha en öppen starttid som gör att inte alla spelare behöver spela samtidigt.
-Se till så det finns bra med plats kring utkast. Spelarna ska gärna kunna hålla ett avstånd på 1-2 meter från varandra.
-För heldags evenemang se över möjligheten att spelarna hinner åka hem och äta alternativt att man kan lösa mat till banan.

Förtydligande vid arrangemang för fler än 50 personer
En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att attrahera deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed av förbudet för offentligt tillställning för fler än 50 deltagare. I begreppet deltagare ska utövare räknas in.

Möjligheten finns dock via poolspel arrangera tävlingar för fler än 50 personer. Viktigt är då att följande följs.

-Att endast 50 personer finns samlade på tävlingsområdet samtidigt. Arrangören har ansvar för att tidsschemat möjliggör att spelarna i första poolen hinner lämna området innan nästa pool anländer, gärna med liten marginal. Skapa gärna en uppvärmningsplats för den ej spelande poolen på annan plats än tävlingen. Det är inte okej att den ej spelande poolen är på plats och väntar in sin start eller agerar publik.
-Arrangören bör sätta upp tydliga regler kring detta med möjlighet att dela ut straff om spelare ej följer detta.
-Arrangören har ansvar att tydligt förmedla vilka tider som gäller för respektive pool och också informera i förväg var spelarna hittar eventuella förseningar (lämpligtvis hemsida, facebook, e-mail eller liknande).

Information från RF och Polismyndigheten:
RF har i dialog med Polismyndigheten fått klargjort att antalet deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar gemensam start innebär detta att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp deltagare kommer till tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.

 

För spelare
-Vid minsta symptom stanna hemma.
-Skaka inte hand inför och efter rundan.
-Vi plockar inte upp varandras discar ur tex korg eller på driving range.
-Bra kast och HIO firas med jubel istället för kroppskontakt.
-Undvik om möjligt samåkning till tävling
-Åk endast på tävlingar som ligger 1-2 timmar från din hemort. Tänk på att om du blir sjuk under vistelsen ska du kunna ta dig hem själv.

För spelare som deltar på tävlingar som har poolspel för att kunna ta emot fler än 50 spelare.
-För spelare i första poolen för dagen: Direkt efter avslutad runda ska du lämna tävlingsplatsen för att lämna plats åt nästa pool.
-För spelare som spelar efter en annan pool: Du ansvarar för att sköta din uppvärmning utanför tävlingsområdet.
-För spelare som spelar efter en annan pool: Du ansvarar för att ej komma till tävlingsplatsen innan av arrangören utsatt tid.
-Spelaren bör innan man anländer till platsen kolla av eventuella förseningar på av arrangören anvisad plats (lämpligtvis hemsida, facebook, e-mail eller liknande)

Vad bygger vår rekommendation på?

“Lättade reserestriktioner i sommar”
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/06/lattade-reserestriktioner-i-sommar/

“Ändringar från 14 juni”
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

“Förbud mot sammankomster med fler än 50”
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyttforbudingasammankomstermedfleran50deltagare/

“Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

“Träna gärna men gör det säkert”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

“Vad gäller vid resa inom Sverige”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69292#_69292

“Resa inom idrotten”
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallerforresorinomidrotten/

“– Det är viktigt att vi fortsätter bedriva träning…”
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch?fbclid=IwAR2jyO1xFsVNqJN3hIVnbTARdfhxzQKpYYUHXqB11d_WfJpilVFT6e-dV7Q

NT #2 Mora

Tyvärr behöver vi fortsätta flytta fram tävlingar p g a rådande omständigheter.

NT #2 Mora är flyttat till 12-13 September! Nuvarande anmälningar ligger kvar.

Par-SM

Publicerat 10 maj på FB:

Orsaken behöver vi inte orda så mycket om, vi hoppas att tävlingen kan spelas senare i sommar.

Par-Sm flyttas till 29-30/8.

Se även länk till förbundets information ang covid 19.

NT #1 Lund

Publicerat 5 april på FB: 

Hej alla!
Spinndisc FK har tagit beslutet att flytta fram årets första NT. Det är inte ett lätt beslut att ta men vi anser att det finns för många faktorer som pekar på att läget inte kommer bli tillräckligt bra för att arrangera tävlingen under det tänka datumet. Så får att ge er spelare så mycket tid som möjligt att avboka resor och boende tar vi detta beslutet redan nu. Vi hoppas kunna återkomma med ett datum så snabbt som möjligt!

På förbundets hemsida finns många av de frågor som säkert kommer i och med detta besked besvarade: https://www.svenskdiscgolf.se/vanliga-fragor-covid-19-for…/…

/Spinndisc FK

Publicerat 25 april på FB:

Nytt datum för NT i Lund är satt till 22-23 Augusti. Vi behåller alla anmälningar som är, nytt datum för stängning av anmälan är satt till 12 Augusti.

Anmälan till årets första NT öppnad!

0
.JPG Högupplöst

God morgon!

Anmälan till årets första NT öppnade igår. https://spinndiscgolf.com/…/90855bef-8116-4f54-8…/playerlist

https://www.facebook.com/events/606520820139051/

Besked om huruvida tävlingen kommer att kunna spelas eller behöva ställas in kommer att ges först två veckor innan själva tävlingshelgen, då läget förändras hela tiden och snabbt.
I händelse av att tävlingen ställs in så kommer anmälningsavgifterna givetvis att betalas tillbaka.

Vi rekommenderar att ni nyttjar avbokningsskydd när ni bokar era resor och boenden.

Ha en skön dag!