Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
Starta förening

Starta förening

 

Vill du/ni starta en förening för Discgolf och bli en av medlemsföreningarna i Svenska Discgolfförbundet (SDGF)?

Några saker att fundera över innan bildandet drar i gång.
•    Namnet måste innehålla ordet exempelvis Förening, Klubb, Club eller Sällskap.
•    Tänk på att det krävs minst tre personer i en föreningsstyrelse: ordförande, sekreterare och kassör
•    För att bli en medlemsförening i SDGF krävs att föreningen är medlemmar i Svenska Frisbeesportförbundet (SFF)
•    SDGF och SFF tar varje år ut en föreningsavgift och betalas efter att föreningen erhållit faktura.

Hur gör vi då?

Ta fram stadgar, använd gärna Riksidrottsförbundets normalstadgar som hittas här
Kalla samman intresserade och kör ett s.k. bildandemöte
•    Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
•    Val av mötesordförande
•    Val av mötessekreterare
•    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
•    Fastställande av dagordning för mötet
•    Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
•    Fastställande av stadgar för föreningen
•    Fastställande av namn på föreningen
•    Beslut om medlemsavgiftens storlek
•    Val av interimsstyrelse (ordf. samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

Vill ni under samma möte även fatta beslut om att ansöka om medlemskap i Svenska Frisbeesportförbundet (krävs för att bli en medlemsförening i Svenska Discgolfförbundet) lägg till en punkt för beslut:

Mötet beslutade att ansöka om medlemskap i Svenska Frisbeesportförbundet

Föreningen behöver även ett organisationsnummer, lättast och snabbast är om ni själva ansöker om det hos Skatteverket
När ni fått ett organisationsnummer kompletterar ni era stadgar med tilldelat nummer.

Ansökan skickas sedan in helt digitalt Ansökan om medlemskap

Tänk på att stadgar och protokoll ska vara signerade.