För spelare

För spelare

Anmälan

Anmälan till alla SDGFs tävlingar förutom Lag-SM öppnar 3 månader innan tävling och sker genom tier-baserad registrering baserad på PDGA rating vilket innebär att anmälan kommer ske i 4 steg där varje steg har en lägsta rating-gräns för vilka spelare i de olika klasserna kan anmäla sig. Gränserna för dessa steg kommer skilja sig mellan klasserna och kan komma att justeras, se Tjing för detaljer. Platserna tilldelas löpande utifrån tid för anmälan tills alla reserverade platser är tillsatta. När alla reserverade platser för en klass blivit tillsatta placeras anmälda spelare i en väntelista baserad på tid för anmälan. 5 veckor efter anmälan öppnats fördelas oanvända reserverade platser andra klasser och tillsätts enligt väntelista. 

Anmälningssteg

Tier 1 – vecka 1
 • MPO           980
 • FPO             850
 • MP40          960
 • MP50          950
 • MP60          920
 • FP40           800
 • FP50           750
 • MJ18           960
 • MJ15           920
 • FJ18            750
 • FJ15            750
Tier 2 – vecka 2
 • MPO            960
 • FPO             800
 • MP40          940
 • MP50          930
 • MP60          900
 • FP40           750
 • FP50           700
 • MJ18           940
 • MJ15           900
 • FJ18            700
 • FJ15            700
Tier 3 – vecka 3
 • MPO            940
 • FPO             750
 • MP40          910
 • MP50          900
 • MP60          875
 • FP40           700
 • FP50           650
 • MJ18           910
 • MJ15           875
 • FJ18            650
 • FJ15            650
Tier 4 – vecka 4
 • MPO            900
 • FPO             700
 • MP40          880
 • MP50          870
 • MP60          850
 • FP40           675
 • FP50           625
 • MJ18           880
 • MJ15           850
 • FJ18            625
 • FJ15            625
 Vecka 5 – oanvända reserverade platser släpps till spelare på väntelista.
 

Väntelista

Väntelistan sorteras efter tid för anmälan.

Återbetalning

Återbetalning sker automatiskt till samma konto du betalade ifrån vid din anmälan, om du avanmäler dig via Tjing under tiden som anmälan är öppen. Återbetalning av anmälningsavgift till spelare som ej har fått plats i tävlingen när anmälan väl har stängt sker under veckan efter tävlingen. Avanmälan efter att anmälan stängt återbetalas endast om giltig orsak meddelas, vid sjukdom/skada kan läkarintyg komma att krävas. Anmälan stänger en vecka före tävlingsstart på samtliga förbundstävlingar.

Byte av klass

En spelare kan byta klass i mån av plats. Man byter klass genom att avanmäla sig från klassen man anmälde sig till och anmäler sig på nytt till den önskade klassen, vilket kan betyda att man hamnar på väntelista.

Deltagande för utländska spelare

NT (Nationella Touren) är öppen för alla. Krav på svensk tävlingslicens gäller inte för spelare tävlandes och bosatta utanför Sverige. För spelare bosatta i Sverige gäller svensk tävlingslicens och medlemskap i svensk förening.

SM(Svenska mästerskapen) För att delta på våra Svenska Mästerskap gäller följande:
-Bosatt i Sverige.
-Tävlande för svenskförening.
-Svensk tävlingslicens.

Tidsschema

Gäller SM, Junior-SM, Master-SM, Par-SM och NT

Dag innan första tävlingsdag

 • 10.00-18.00 – Närvaroregistrering via Tjing
 • 20.00 – Grupper publiceras i Tjing

Alla tävlingar spelas en runda per dag 

 • 3 dagars tävling Junior-SM, Master-SM, Par-SM och NT
 • 4 dagars tävling SM
 • 9:00 första tee-time de första dagarna 
 • 8:00 första tee-time sista tävlingsdag

Klassordning för NT varieras mellan tävlingarna:

NT 1 och NT 3

 • MJ15
 • FJ15
 • MJ18
 • FJ18
 • MP50
 • FP50
 • MP40
 • MPO
 • FP40
 • FPO
NT 2 och NT 4
 
 • FP50
 • MP50
 • FJ15
 • FJ18
 • MJ15
 • MJ18
 • FP40
 • FPO
 • MP40
 • MPO
 

Klassordning för kombinerat Junior-SM och Master-SM

 • MP60
 • MP50
 • FJ15
 • FJ18
 • PJ15
 • MJ18
 • FP40
 • MP40

Klassordning för Par-SM

 • FJ18
 • FPO
 • MJ18
 • MPO

För specifik tee-time se grupper i Tjing

Prispengar

 1. SDGF policy är att 100% av nettointäkterna ska betalas ut som prispengar.
 2. En viss PDGA sanktionering ställer krav på prispottens storlekv vilket gör att arrangörens bidrag är begränsat. Samtliga avdrag arrangören gör ska stämmas av med svenska discgolf förbundet i förväg.
 3. I pro-klasserna ska 25 % av startfältet få prispengar.
 4. Prisstegarna ska följa PDGA:s riktlinjer.
 5. Om antalet deltagare är så få att tävlingen inte uppfyller PDGAs krav på prispottens storlek, behöver inte den arrangerande klubben hantera underskottet. SDGF tar ansvaret för eventuella underskott.
 6. Prisstege publiceras på PDGA innan sista rundan startar.

Prisutdelning

Prisutdelning sker per klass så fort sista grupp har signerat sina scorekort efter sista rundan.

Uppförandekod

Alla spelare anslutna till Svenska discgolfförbundet förväntas agera och uppträda korrekt. Utöver PDGAs regelverk finns inget strikt regelverk att följa utan det handlar om att spelaren ska uppträda hövligt och sportsmannamässigt i samtliga sammanhang där hen kan anses ha rollen “svensk discgolfare”.
När en spelare anmäls till Svenska discgolfförbundet för att inte ha agerat korrekt kan påföljder enligt följande  delas ut:

 • Inofficiell varning.
 • Officiell varning som publiceras på SDGF.
 • Avstängning från läger i SDGFs-regi.
 • Uteblivit ekonomiskt stöd.
 • Avstängning från EM-deltagande.
 • Avstängning från VM -deltagande (om möjligt).
 • Avstängning av samtliga tävlingar i SDGF-regi.

Rena discgolfrelaterade ärenden rapporteras även till PDGA som kan fatta beslut rörande PDGA-medlemskapet och PDGA-sanktionerade tävlingar.