Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
Disciplinärende

Disciplinärende

Hur hanterar förbundet disciplinärenden?

Svenska Discgolfförbundet använder sig av Svenska Frisbeesportförbundets disciplinnämnd. Disciplinnämnden väljs på Svenska Frisbeesportsförbundets årsmöte.

Har man nåt man vill anmäla så gör man det till Svenska Discgolfförbundets styrelse, styrelsen@svenskdiscgolf.se. Om man av nån anledning inte skulle kunna anmäla så hela styrelsen ser så går det att kontakta bara en av personerna i styrelsen. Finns det nåt i ärendet som gör att ingen i styrelsen kan ta emot anmälan så kan man också anmäla till Svenska Frisbeesportförbundets styrelse så kan dom titta på lämplig väg framåt.

När vi i styrelsen får in en anmälan mot en spelare jobbar vi efter vissa mallar.
Vi börjar med att titta på ärendet och gör en bedömning om vi tror att det är nåt som bör skickas vidare till disciplinnämnden. Om vi bedömer att bevisningen är för svag så informerar vi om misstankarna till berörd spelares klubbs ordförande. Klubben och spelaren ges då en möjlighet att diskutera kring det och kanske förändra ett beteende som leder till det misstänkta fusket.
Om vi är tveksamma eller bedömer bevisningen som stark så skickas ärendet vidare till disciplinnämnden för bedömning.

Svenska Discgolfförbundet jagar inte fällande domar. Vi samlar in bevisning och skickar den vidare och låter disciplinnämnden sen avgöra om det håller. Under hela processen försöker vi vara neutrala men kommer stå som motpart till den anmälda i anmälan.

Disciplinnämnden använder sig av RF’s stadgars regelverk när det kommer till bedömning.
Vid en fällande dom så meddelas spelaren, spelarens klubb och PDGA om utfallet. Vid en friande dom så meddelas även klubben och spelaren om detta.

Var kan man se domar?

Som det är nu så publicerar vi inga domar offentligt. Vi kommer under våren titta lite närmare på hur man kan göra detta men vi har flera faktorer att ta hänsyn till här, GDPR samt vilket ansvar vi har kring spelare och i vilka sammanhang deras namn syns. Vi har även vittnen att ta hänsyn till och deras namn. Men i samarbete med RF’s jurister hoppas vi i framtiden kunna hitta ett bra arbetssätt för detta.

Varför är det viktigt att anmäla och när ska man anmäla?

Misstänker man att nåt inte gått rätt till så har man en skyldighet att anmäla. Det är viktigt för att sportens grundfilosofi ska fungera.
Även om man inte tycker det påverkar så mycket och man vill inte förstöra stämningen mellan sig själv och en annan spelare så är det viktigt att man tar sitt ansvar. Vi alla vill spela med samma förutsättningar och om nån lyckas komma undan med fusk så har vi inte längre det.
Det kan också vara så att en spelare behöver bli uppmärksammad på ett beteende som är misstänkt även om ingen konkret finns.
Anmälan ska göras direkt när misstanke uppstår för att ärendet ska kunna hanteras. Har man tankar och bara vill bolla sina funderingar finns Svenska Discgolfförbundets styrelse som stöd och hjälp.