Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
För Arrangörer

För Arrangörer

Arrangörens åtaganden vid arrangemang av förbundstävling

Inför tävling

PDGA:

 • Har två personer tillgängliga med official status på PDGA som kan vara TD och assisterande TD på tävlingen.
 • Tillhandahåller information om hålen och meddelar förbundet om någon PDGA-waiver behöver sökas.

Tjing och administration:

 • Har ett Stripe-konto kopplat till Tjing och föreningen.
 • TD har ett konto på Tjing för att kunna koppla ihop Stripe-kontot med eventet.
 • Är förbundet behjälplig vid ansökan om polistillstånd, om det behövs i er region.
 • Sätter upp skyltar på banan samt informerar online i god tid innan tävlingen att banan kommer att vara avstängd under tävlingen.
 • Lämnar ut adress och kontaktuppgifter för att kunna ta emot pokaler.

Caddiebook och hemsida:

 • Tillhandahåller ban och hålkartor till förbundet.
 • Skickar in information om banan/banorna (till caddiebook)
  • Byggnadsår
  • Typ av tees
  • Typ av korgar
  • Parkeringar i närheten
  • Faciliteter i närheten
  • Vilka hål som ska spelas särspel på. (läs mer om särspel nedan)
  • Tillhandahåller logotyper för eventuella samarbetspartners som ska synas i caddiebook.

Banan:

 • Säkerställer att tees håller bra standard. Jämna och minst 1,2x3m (PDGA standard).
 • Banan ska vara i tävlingsskick två veckor före tävlingsstart. Exempelvis om det planeras att förlängas något hål eller sättas upp mando för tävlingen eller liknande vill vi att detta är klart senast två veckor innan. Visst kan OB linjer behöva målas upp precis innan tävling men vi tänker på större förändringar så det inte sker kvällen innan.
 • Säkerställer att banan är avstängd minst en dag innan tävling för att tävlande ska kunna träna och spela in sig.
 • Om det behövs, sätter upp avspärrningar för att minimera risker att personer som inte tävlar ovetandes går in på banan under pågående tävling.
 • Ser till att banan är i sitt bästa skick inför tävlingen senast veckan innan tävlingen. Klippta fairways, sly röjt vid tee/green osv.
 • OBs är tydligt markerade.
  10m cirkel finns utmålat runt korgarna, alternativt snöre.

Övrigt:

 • Om det inte finns en drivingrange bokar föreningen lämpliga ytor i anknytning till banan för uppvärmning. Stäm av eventuella kostnader för detta med förbundet.
 • Ser till att det finns en puttinggreen med minst 3 korgar.
 • Om ni har, kontakta samarbetspartner för discförsäljning på plats. Om ni inte har något samarbete med försäljare kan förbundet eventuellt hjälpa till.
 • Finns det möjlighet att få till en “players-only” yta?
 • Vart rekommenderar ni att eventuell publik ska stå/gå för att se mest action?

Under tävling

 • Säkerställer att det finns vattenposter på minst två platser på banan och att dessa fylls på under tävlingens gång.
 • Tillhandahåller tillräckligt med spotters och funktionärer för att tävlingen ska flyta på.
 • Säkerställer att minst en av TD och assisterande TD är på plats fysiskt under tävlingen.
 • TD/assisterande TD säkerställer att tävlingen flyter på bra och är beredda på att svara på frågor kring banan.

Efter tävling

 • Håller i prisutdelning.
 • Betalar ut prispengar. Rapporterar utbetalningar till Skatteverket genom blankett KU10
 • I de fall presentkort är aktuella sköts detta via förbundet om arrangören inte har egen samarbetspartner för detta.
 • Hjälper förbundet att färdigställa PDGA rapporten.

Övriga punkter att diskutera kring med tävlingsansvarig

 • Finns det tillgång till minst två toaletter i anknytning till banan, behöver vi komplettera med bajamajor? (läs mer om toalett vid banan nedan)
 • Tillgång till el?
 • Tillgång till prispall?
 • Är det långt till restauranger, kiosker osv?
 • Behöver foodtruck tas in?
 • Vill föreningen ha en kiosk öppen?
 • Har föreningen några egna sponsorer som vill aktiveras under tävlingen?
 • Finns det bidrag att söka hos er kommun för att arrangera tävlingar?
 • Har ni tillgång till en speaker för tävlingen?

Förbundets åtaganden vid förbundstävling

Inför tävling

PDGA:

 • Sanktionerar tävlingen på PDGA i de fall då det är aktuellt.
 • Söker waiver för hål där det är aktuellt.

Tjing och administration:

 • Lägger upp eventet på Tjing och bjuder in TD och assisterande TD.
 • Hanterar Tjing, administrativt, inför under och efter tävlingen.
  • Släpper in spelare
  • Tar hand om avanmälningar
  • Skickar in resultat till PDGA för preliminär rating mellan rundor
  • Skapar grupper
  • I samråd med arrangör, tillsätter wildcards
 • Ser till att hemsidan uppdateras med all viktig information som rör tävlingen.
  • Tider och datum
  • Anmälan
  • Incheckning
  • Prel startschema
  • När anmälan stänger
  • Pooler
  • Cut
  • Återbetalning
  • Boende i närheten av banan
 • Tar emot frågor som rör tävlingen via tavling@svenskdiscgolf.se vilket är mailen som kommuniceras till spelarna.
 • Beställer pokaler till tävlingen.
 • Publicerar prisstege på PDGA innan tävlingen startar.
 • Stämmer av eventuella extra utgifter med arrangören.

Caddiebook:

 • Samlar in information från arrangören och skapar Caddiebook för eventet.
 • Skickar ut Caddiebook till bekräftade spelare 3 veckor före tävlingens start. Och skickar ut rullande i takt med att fler spelare blir bekräftade.

Banan:

 • Är på plats dagen före tävling.
  • Inspekterar banan
  • Sätter upp reklam på lämpliga platser i samråd med arrangörer.
  • Flaggor, banderoller, skyltar osv.
  • Sätter upp sekretariatet.

Övrigt:

 • Kontaktar intressenter för eventuell filmning av eventet.

Under tävling

 • Är arrangören behjälplig med saker som behöver göras under tävlingen.
 • Uppdaterar sociala media och hemsida med information kring tävlingen.

Efter tävling

 • Plockar ner sekretariat och reklam.
 • Sammanställer och i samråd med arrangören, skickar in PDGA rapporten.
 • Tar reda på uppgifter från spelare för utbetalning av prispengar samt för KU10 och vidarebefordrar till arrangören.

Övrigt

Samtliga kostnader som rör tävlingen som arrangören inte avser att täcka själva måste diskuteras med förbundet.
Förbundet tar bort ersättningen om 40:- per spelare och betalar istället ut en fast summa till arrangören som tack för arrangemanget.
Denna förändring sker främst för att det ska bli lika för arrangörerna oavsett hur många deltagare som är med på tävlingen.
Kostnader som kan tillkomma och som diskuteras:

 • Extra toaletter / Bajamajor
 • Vattentankar eller liknande
 • Tält
 • Bord
 • Bänkar/stolar
 • Elaggregat
 • Bensin/diesel
 • Funktionärsluncher
 • Övrigt

Förbundet kan vara behjälpliga med:

 • Enklare korrigering av ban och hålkartor för Caddiebook.
 • Konsultation kring layouter.
 • Planering av antal funktionärer och spotters.

Har du några frågor eller funderingar kring dessa dokument, kontakta tävlingsansvarig:
tavling@svenskdiscgolf.se

 

Särspel

 • Särspel måste spelas om segern i varje klass.
 • Särspel om andra- och tredjeplatsen gäller endast eventuella pokaler och inte placering, prispengar eller poäng mot totalställning.
 • Särspelshål ska redovisas innan tävlingen.
 • Minst 3 särspelshål och maximalt 9 särspelshål ska nyttjas för att skilja spelarna åt. Om efter 9 hål det fortfarande inte är avgjort skiljs spelarna åt med en CTP-tävling vilket innebär att spelarna kastar ut på ett hål och den spelare som ligger närmast korgen vinner.
 • Var noga med att markera särspelsvinnare i Tjing OM detta gäller första platsen, särspel om andra- och tredjeplats skall inte markeras i Tjing!

Toalett vid banan

Minst två toaletter ska finnas tillgängliga maximalt 500 m från tävlingscentret. Om ni behöver hyra torrtoaletter, stäm av denna kostnad med SDGF. Många kommuner tillhandahåller torrtoaletter gratis vid evenemang så undersök först detta med din kommun.Toaletterna ska senast finnas tillgängliga en timma innan tävlingsspelet börjar och finnas kvar minst till 30 minuter efter sista gruppen lämnat in sina scorekort efter sista rundan för tävlingen.

PDGA sanktionering

Följande tävlingar kommer att vara PDGA XA-tier sanktionerade:

 • Individuella-SM
 • Master-SM
 • Junior-SM

Deltävlingar i SDGNT kommer att vara PDGA A-tier sanktionerade.

Par-SM och Lag-SM kommer inte att vara PDGA sanktionerade men följer PDGA’s regelverk och ratingen kommer fortsatt användas för att tilldela platser.

 

Rullande schema för SM-tävlingarna (Individuella, Par och Lag)

SM tävlingarna Individuella-SM, Par-SM och Lag-SM kommer att planeras enligt följande schema kommande år. Detta för att säkerställa god spridning av tävlingarna geografiskt.

Vilken tävlingÅrVart
Individuella-SM2024Syd
 2025Mellan
 2026Norr
 2027Syd
 2028Mellan
   
Par-SM2024Mellan
 2025Norr
 2026Syd
 2027Mellan
 2028Norr
   
Lag-SM2024Norr
 2025Syd
 2026Mellan
 2027Norr
 2028Syd

Är din förening intresserad av att arrangera någon av dessa tävlingar i framtiden och ligger i rätt geografiska område? Tveka inte att anmäla ert intresse till tavling@svenskdiscgolf.se

Vi tar gärna emot intresseanmälningar för övriga SM tävlingar och SDGNT löpande via samma mail för kommande år.