För Arrangörer

För Arrangörer

Innan tävlingen

 1. Ansök om tillstånd
 2. Förbered banlayout för Caddiebok & Tjing
 3. Skriv välkomstmail
 4. Stäm av budget med SDGF

Under tävlingen

 1. Minst en icke-spelande arrangör som är PDGA Certified Rules Official ska alltid finnas på plats under tävlingen.

  TD måste ha Official status.

 2. Resultatrapportera online på PDGA i samband med tävlingen. Anvisningar och tips för detta finns på: https://www.pdga.com/help/tournament-management

 3. Tidsschema samt fortlöpande information ska finnas uppsatt på plats, på tävlingens hemsida och Tjing.
 4. Eventuella särspel om pallplatser (se mer nedan) hålls så snart det är möjligt på de i förtid bestämda särspelshålen. 
 5. Under prisceremonin ska pokaler delas ut till de tre främsta i varje klass.
 6. Prispengar delas ut i efterhand av arrangören.
  All utbetalning av prispengar ska rapporteras till Skatteverket på blankett KU10. 

Särspel

Särspel måste spelas om segern i varje klass.

Särspel om andra- och tredjeplatsen gäller endast eventuella pokaler och inte placering, prispengar eller poäng mot totalställning.

Särspelshål ska redovisas innan tävlingen.

Minst 3 särspelshål och maximalt 9 särspelshål ska nyttjas för att skilja spelarna åt. Om efter 9 hål det fortfarande inte är avgjort skiljs spelarna åt med en CTP-tävling vilket innebär att spelarna kastar ut på ett hål och den spelare som ligger närmast korgen vinner.

Var noga med att markera särspelsvinnare i Tjing OM detta gäller första platsen, särspel om andra- och tredjeplats skall inte markeras i Tjing!

Toalett vid banan

Minst två toaletter ska finnas tillgängliga maximalt 500 m från tävlingscentret. Om ni behöver hyra torrtoaletter, stäm av denna kostnad med SDGF. Många kommuner tillhandahåller torrtoaletter gratis vid evenemang så undersök först detta med din kommun.Toaletterna ska senast finnas tillgängliga en timma innan tävlingsspelet börjar och finnas kvar minst till 30 minuter efter sista gruppen lämnat in sina scorekort efter sista rundan för tävlingen.

Efter tävlingen

TD-rapport

Senast 24 timmar efter avslutad tävling skall en TD-rapport fyllas i och rapporteras till PDGA via PDGA Tournament Manager, anvisningar för detta finns på https://www.pdga.com/help/tournament-management

Ekonomi

SDGF tar emot anmälningsavgifterna och betalar för PDGA-sanktioneringen.

30:- per anmälan dras av för hantering samt kortinlösen och för sätts NT 70:- per anmälan av till en totalpott. Återstående intäkter förs över till arrangören, från vilket 40:- per anmälan står arrangören fritt att förfoga över, förslagsvis tillföra arrangemanget eller nyttja för att förbättra klubbens bana och/eller verksamhet. Avdrag för omkostnader kopplade direkt till själva arrangemanget (t ex extra klippning och trimning av banan, eventuella kostnader för utskrifter, funktionärsfika/luncher, eventuella tillstånd, pokaler etc) stäms av med SDGF innan de dras av från intäkterna. Återstående summa är att betrakta som nettointäkt för tävlingen och betalas ut i sin helhet som prispengar.

PDGA-status

Alla SM tävlingar kommer att vara PDGA XA-tier sanktionerade

 • Individuellt SM
 • Junior SM
 • Master SM
 • Lag-SM FPO
 • Lag-SM MPO
 • Par-SM

Alla NT-deltävlingar kommer vara PDGA A-tier sanktionerade.