Tävlingslicens

Tävlingslicens

Tävlingslicens

Du som vill lösa licens ska meddela din förening att du vill ha licens och sedan betala avgiften direkt till din klubb. Föreningen ansöker sedan om licenser för svenska Discgolfförbundet genom IdrottOnline, ett administrationsverktyg för svensk idrott. Du måste först ha löst ditt medlemskap i din förening och blivit registrerad i IdrottOnline för att kunna lösa licenser.
Har du som spelare inte licens när du deltar i någon av ovanstående tävlingar kommer du diskvalificeras, detta gäller även om lag i Lag-SM har olicensierade spelare
.
Spelare kan endast lösa tävlingslicens och representera EN klubb
.

Du kan läsa mer om hur din förening ska använda IdrottOnline här →

SDGF-tävlingslicens är ett krav för att delta på tävlingar sanktionerade av Svenska Discgolfförbundet. Dessa tävlingar är:

  • Samtliga SM tävlingar
  • Samtliga deltävlingar på den Nationella Touren.

Europamästerskap är inte en SDGF-sanktionerad tävling men landslagsplatserna tillsätts av SDGF och vi kommer endast dela ut platser till licensierade spelare.

Licensavgifter till SDGF:

  • Junior 200:–/år (till och med året du fyller 18 år)
  • Senior 300:–/år
Försäkring
Från 2023 ingår en försäkring från Folksam i licensen. OBS Informationen som följer gällde 2023-05-24 och ska ses som en riktlinje kring försäkringens omfattning. Folksams aktuella villkor gäller.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada enligt försäkringsvillkoren som inträffar under:

deltagande i arrangemang anordnad av Svenska Frisbeesportförbundet (Svenska Discgolfförbundet), deras läns eller lokala
organisation inklusive klubbar

under direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om arrangemanget anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under
resor och vistelse i samband med sådan resa.

Försäkringens omfattning
Råd och Vård för idrottsskador

Skaderådgivningstjänst

Inbokning till vård (högst 2 sjukgymnastbesök, 1
läkarbesök och 1 röntgen)


Akutvårdsersättning
500 kronor
Tandskadekostnader
upp till 1 prisbasbelopp
Sönderklippt/skadad hjälm i samband med vård
upp till 1 500 kronor
Skadade kläder, idrottskläder och glasögon upp till 3 000 kronor


Medicinsk invaliditet

Vid invaliditetsgrader 14%
Ersättningen beräknas på 350 000 kr
Vid invaliditetsgrader 574%
Ersättningen beräknas på 350 000 kr
Vid invaliditetsgrader 75% och högre
700 000 kr

Dödsfall

Engångsbelopp oberoende av dödsorsak
1 prisbasbelopp

Kristerapi Högst 10 behandlingstillfällen.
Vi ersätter även upp till totalt 4 000 kr för skäliga och
nödvändiga resekostnader samt kostnader för tolk.Mer information kring försäkringen kan läsas i dokumentet Försäkringsvillkor som du laddar hem här >>


Klubbyte
Om spelaren inte har representerat någon klubb innevarande kalenderår och/eller tävlingslicens ej är betald kan klubbyte göras med omedelbar verkan.

Vid byte av klubb under säsong där spelaren har representerat en klubb gäller följande:
Spelare plus berörda klubbar meddelar Svenska Discgolfförbundet om bytet. Den nya klubben betalar in en ny tävlingslicens (den tidigare inbetalda tävlingslicensen återbetalas ej). Från det datum tävlingslicensen är betald gäller 30 dagar innan bytet är officiellt och spelaren kan företräda den nya klubben. Spelaren får tävla under dessa dagar men tävlar då för sin tidigare klubb. Endast ETT klubbyte kan göras varje säsong (kalenderår).