Landslag

Landslagskaptenen tar ut landslaget som består av de spelare kaptenen anser har störst chans att prestera. Landlagsspelarna är alltså inte nödvändigtvis de spelare som har högst PDGA-rating utan de spelare landslagskapten tror kan prestera bäst när det gäller och på banan/banorna där EM spelas.

Ibland finns det också en eller flera platser som är till för “se och lära”, avsedda för spelare som kanske inte riktigt är i toppen men potentialen och viljan finns där.

Sveriges platser i EM blir färre och färre för varje år och detta kommer inte förändras inom en nära framtid. Discgolfen växer betydligt snabbare i många andra länder än i Sverige. Detta kommer troligtvis innebära att “se och lära”-platserna faller bort i en klass som Open.

Hur många platser Sverige får och hur dom fördelas mellan klasserna är inget vi vet i förhand ännu och inget vi idag direkt kan påverka. De enskilt största kriterierna som avgöra hur många platser vi får är antalet PDGA-anslutna spelare och hur hög rating dessa spelare har.
Vi känner till att det finns önskemål om att ha fasta kriterier för att komma med i landslaget, till exempel kvaltävlingar eller att resultat året innan ska påverka. Detta hade självfallet varit positivt för enskilda spelare som på förhand vet vad som gäller men dåligt då det inte alls är säkert vi skickar det bästa vi har (vilket nog alla ändå vill att vi gör).

Självklart har landslagskaptenen vissa grejer hen tittar på och det är helt upp till kaptenen om kaptenen vill dela med sig av vad han/hon anser vara dom viktigaste kriterierna.

Landlagskaptenen kan (precis som i alla andra sporter) få avsluta sitt uppdrag om det är en gängse uppfattning att fel lag tagits ut till ett mästerskap.

För frågor rörande landslaget kontakta förbundskaptenerna Martin Rasch och David Swärd på landslag@svenskdiscgolf.se

Information till spelare

Alla spelare som väljer att tacka ja till sin ladslagsplats godkänner också innehållet i spelarkontraktet.
Ladda ner det genom att klicka här