SM

Svenska Mästerskap
Tre olika svenska mästerskap arrangeras inom discgolfen:

  • Individuellt SM
  • Par-SM
  • Lag-SM

För att få lov att delta i ett svensk mästerskap krävs att spelaren:

    1. har en licens i Svenska Discgolfförbundet
    2. är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Discgolfförbundet
    3. har svenskt medborgarskap alternativt är bosatt i Sverige minst en månad tillbaka i tiden.