NT — Prispengar

Prispengar i enskilda tävlingar

  1. Tävlingarna är PDGA-sanktionerade som A-tier vilket innebär att minst 25000 kr ska betalas ut som prispengar. SDGF:s policy är att 100% av nettointäkterna ska betalas ut som prispengar. Av denna anledning kan vi inte vara hur frikostiga som helst med arrangörens avdrag

    follow-up include: viagra generic (about half.

    . Samtliga avdrag arrangören gör ska stämmas av med SDGF.

  2. I pro-klasserna ska minst 25 % av startfältet få prispengar men SDGF rekommenderar 33%.
  3. Prisstegarna ska följa PDGA:s International Payout Table.
  4. Om antalet deltagare är så få att tävlingen inte uppfyller kravet på en 25000 kr stor prissumma behöver inte den arrangerande klubben hantera underskottet. SDGF tar ansvaret för eventuella underskott.

 

Prispengar i totalställning

Eventuella priser till totalsegrare av NT ordnas av SDGF.

Totalsegrare kan även belönas av sponsorer av NT.