NT — PDGA-status

Alla NT-deltävlingar kommer vara sanktionerade som A-tier-tävlingar av PDGA. A-tier är den näst högsta sanktioneringsnivån PDGA erbjuder, endast major-tävlingar är högre.

SDGF ansöker om sanktionering för samtliga NT-tävlingar, arrangören behöver ej göra detta.

Resultatredovisningen under tävlingen ska ske på PDGA, detta görs av arrangören.

Senaste 7 dagar efter tävlingen ska arrangören skicka en TD-rapport till PDGA, TD-rapporten innehåller samtliga resultat, prispotter och övrig information.

 

Avsteg från PDGA-reglerna

  1. Felsummering av totalresultat på rundan medför ej bestraffning.
  2. Rökning under rundan tillåts endast på platser utmärkta av arrangören.