NT — Anmälningsregler


International players

Please contact your Swedish fellow disc golfers for information regarding the registration prodecure in general.

OBS! Vi fortsätter även 2020 med samma anmälningsförfarande som användes 2019

Nedan presenteras vad som gäller för i år och en översikt med alla aktuella tider för varje tävling hittas här: Tävlingar 2020

Anmälan öppnas

När anmälan öppnar har man 2 veckor på sig att anmäla sig och göra sin betalning. Betalningen görs genom kortbetalning i samband med anmälan via https://spinndiscgolf.com/

Anmälda spelare sorteras efter klass och PDGA-rating under pågående registreringar.

Tävlingslicens

Anmälda spelare med svensk nationalitet måste skaffa en tävlingslicens innan tävlingen börjar.

PDGA-rating

Aktuell PDGA-rating används för att rangordna anmälningarna. Om PDGA-ratingen ändras från det att man anmält sig tills dess att platser tilldelas kommer spelarens PDGA-rating att uppdateras till aktuell PDGA-rating
. En spelare som fått en plats tilldelad kan inte bli av med den på grund av framtida rating-förändringar.

2 veckor efter anmälan öppnatsPlatserna till tävlingen fördelas

Efter 2 veckor fördelas platserna till tävlingen ut

an evaluation of the hypothalamic-pituitary-gonadal What is sildenafil citrate? common usage. Injection therapy with alprostadil or a.

.

Varje klass har X antal reserverade platser (se listan nedan). Platserna delas ut baserat på rating där de X antal spelarna med högst rating får plats i tävlingen
.

Om man anmält sig och inte har fått en plats efter 2 veckor (för låg PDGA-rating) hamnar man på väntelistan.

Om man gör sin anmälan efter de första två veckorna hamnar man på väntelistan.

Dag Aktivitet Kommentar
7 veckor innan tävling Anmälan öppnas Spelare listas i rating-ordning per klass, högre rating har företräde.
5 veckor innan tävling Platser delas ut Platser delas ut enligt de kvotplatser som finns, de som inte får plats läggs till på väntelistan.
5 veckor innan tävling Överblivna kvotplatser blir wildcard-platser Arrangören övertar ansvaret för alla tomma kvotplatser och delar ut på lämpligt sätt.
10 dagar innan tävling Anmälan stängs Arrangören kan fortfarande acceptera anmälningar men detta är inget krav.

 

ntelista

Väntelistan sorteras efter klass och rating. När/om du får din plats i tävlingen har du en vecka på dig att bekräfta din medverkan. Görs inte detta så tillfaller din plats nästa spelare på listan.

Wildcards

För en NT-tävling har arrangören tio wildcards att dela ut (fem för vardera pool), vilket görs i samråd med SDGF.

Utländska spelare

Utländska spelare har samma rättigheter att delta som svenska spelare.

Avanmälan

Avanmälan sker genom därför avsedd funktion i Spinn (cancel registration) samt genom att skicka ett mail till ansvarig TD (se informationsrutan för tävlingen i Spinn) för att uppmärksamma att avanmälan har skett.

Återbetalning

Återbetalning sker automatiskt till samma konto du betalade ifrån vid din anmälan, om du avanmäler dig via Spinn under tiden som anmälan är öppen.
Återbetalning av anmälningsavgift till spelare som ej har fått plats i tävlingen när anmälan väl har stängt sker under veckan efter tävlingen.
Avanmälan efter att anmälan stängt återbetalas endast om giltig orsak meddelas, vid sjukdom/skada krävs kan läkarintyg komma att krävas?.

Byte av klass

Byte av klass är endast tillåtet innan platserna har delats ut (5 veckor innan tävling), därefter är byte mellan klasser ej tillåtet då detta kan vara svårt att lösa i praktiken. Om en spelare byter klass efter att platserna har delats ut räknas det som avanmälan och nyanmälan.

Reserverade platser per klass

Antal platser totalt 144
Open (MPO) 67
Dam (FPO) 10
Master (MP40) 21
Damaster (FP40) 4
Grandmaster (MP50) 8
Herrjunior (MJ18) 8
Damjunior (FJ18) 4
Pojkjunior (MJ15) 8
Flickjunior (FJ15) 4
Wildcard MPO 5
Wildcard icke-MPO 5