Gruppindelning Lag-SM Dam

Bifogad pdf visar gruppindelning för Lördagens spel

lag-SM2021fpo