NT — Slutställning

Segraren i en deltävling får 100 poäng, tvåan får 97 poäng, trean får 95 poäng och därefter får varje fallande placering ett poäng mindre.

Plats 1–10 ger poängen 100, 97, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89 respektive 88.

Spelare som delar en placering får alla poäng som om de varit ensamma om denna placering, t ex får tre spelare som delar plats 3 alla 95 poäng, nästa spelare efter de tre delade treorna slutar på plats 6 och får 92 poäng.
OBS! Detta gäller ej för första plats, vid delad första plats skall särspel avgöra vinnare och poäng för slutställning delas ut enligt utfall.

Spelarens tre bästa tävlingarna räknas, om spelaren deltagit i färre tävlingar räknas dessa.

Leaderboard i Tjing 2021

Slutsegrare

Om två eller flera spelare i en NT-klass slutar på samma totalpoäng särskiljs dessa åt med nedanstående regelverk. Regelverket är komplext och förhoppningsvis kommer aldrig mer än skiljeregel 1 och 2 behövas. Reglerna används endast för att åtskilja segrare, övriga platser delas.

1) Bästa placeringar

Spelarnas bästa placeringar jämförs: vilken av spelarna har flest segrar, andraplatser, osv; bättre placering är mer värd.

2) Särspel i sista deltävlingen

Om spelarnas placeringar är identiska (punkt 1) och samtliga inblandade spelare medverkar på sista deltävlingen, avgörs NT-segraren genom särspel. Särspelet avgör endast slutsegraren, om fler än två spelare deltar i särspelet kommer de övriga att dela andraplatsen.

3) Inbördes möte

Om särspel inte kunde genomföras (punkt 2) för att en eller flera av spelarna inte deltog i sista deltävlingen, analyseras spelarnas inbördes möten i de tävlingar som de alla räknar med i sin totalställning, bättre placering är mer värd.

4) Inbördes möte i omvänd datumordning

Om inbördes möte (punkt 3) inte kan skilja spelarna åt, analyseras inbördes möte i omvänd datumordning. Detta innebär att placeringarna i den senaste NT-tävlingen där:

  • två eller fler av de delade spelarna deltagit, och
  • som inkluderats i bådas spelares totalställning

jämförs, bättre placering är mer värd. Om placeringen i den senaste tävlingen är identisk mellan två spelare analyseras närmast föregående tävling där båda deltagit.

5) Om allt ovan är identiskt segrar den spelare som placerade sig bäst på NT föregående år.

6) Om allt ovan är identiskt segrar den spelare med högst PDGA-rating.

 

Om allt ovan är identiskt delar spelarna totalsegern.