NT — Prispengar

  1. SDGF policy är att 100% av nettointäkterna ska betalas ut som prispengar.
  2. En viss PDGA sanktionering ställer krav på prispottens storlek. Vilket gör att arrangörens bidrag är begränsat. Samtliga avdrag arrangören gör ska stämmas av med svenska discgolf förbundet i förväg.
  3. I pro-klasserna ska minst 25 % av startfältet få prispengar men SDGF rekommenderar 33%.
  4. Prisstegarna ska följa PDGA:s riktlinjer.
  5. Om antalet deltagare är så få att tävlingen inte uppfyller PDGAs krav på prispottens storlek, behöver inte den arrangerande klubben hantera underskottet. SDGF tar ansvaret för eventuella underskott.

 

Prispengar i totalställning

Eventuella priser till totalsegrare av NT hanteras av SDGF.