NT — Tidsschema

Fredag

07:30‑17:00 Närvaroregistrering: Incheckning sker via Tjing. Det finns inget krav på fysisk registrering på plats.
20:00 Gruppindelning och pooler publiceras.
Om det är färre än 73 spelare registrerade kommer en pool användas.
Om fler än 72 spelare är anmälda kommer två pooler användas.

 

Avvikelser från nedanstående schema

En arrangör får i samråd med Discgolfförbundet avvika från nedanstående schema. Eventuella avvikelser ska då tydligt kungöras.

Lördag

2 pooler på samma bana: 73–144 spelare

7:00 Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga i Tjing
7:30 MPO-pool: runda 1
10:00 Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga i Tjing
10:30 Icke-MPO-pool: runda 1
13:00 Protokoll för MPO-poolen finns tillgängliga i Tjing
13:30 MPO-pool: runda 2
16:00 Protokoll för icke-MPO-poolen finns tillgängliga i Tjing
16:30 Icke-MPO-pool: runda 2, klassindelad
21:00 Starttider för söndag publiceras

1 pool: max 72 spelare på en bana

8:30 Protokoll finns tillgängliga i Tjing
9:00 Runda 1 startar
13:00 Protokoll finns tillgängliga i Tjing
13:30 Runda 2 startar, klassindelad
20:00 Starttider för söndag publiceras

2 pooler: spel på två banor

8:30 Protokoll finns tillgängliga i Tjing
9:00 Runda 1 startar
13:00 Protokoll finns tillgängliga i Tjing
13:30 Runda 2 startar, klassindelad
20:00 Starttider för söndag publiceras

Söndag

Om alla klasser inte spelas måste starttiderna justeras.

Om antalet deltagare i en klass inte är jämnt delbart med fyra får även grupper med tre spelare lov att användas. Detta är dock inte tillåtet om startfältet är 144 spelare, då måste samtliga grupper utgöras av fyra spelare och då om nödvändigt med så få grupper som möjligt med blandade klasser.

Om en klass har fem deltagare spelar de främsta fyra i samma grupp, den femte spelaren får spela tillsammans med spelare från en eller flera andra klasser.

1 bana: starttider (tee times)

Om antalet deltagare är 73–99 spelare startar första gruppen 8:00.

Om antalet deltagare är 100–120 spelare startar första gruppen 7:30.

Om antalet deltagare är 120 eller fler spelare startar första gruppen 7:00.

Listan visar startordningen för de olika klasserna. Först startar MPO-spelare i fjärdegrupp och sämre. De åtta främsta (två grupper) i varje klass startar sist, undantaget MPO där de 12 främsta (tre grupper) startar sist.

 

Starttid Klass Placering
? MPO Fjärdegrupp och sämre startas med 10 min mellanrum,
sämst placerade grupp först
? MPO Näst sämst placerade grupp
? MPO Övriga grupper till och med fjärdegruppen (placering 13–16)
? MPG Sämst placerade grupp
? MPG Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FPM Sämst placerade grupp
? FPM Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? MPM Sämst placerade grupp
? MPM Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FJ2 Sämst placerade grupp
? FJ2 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? MJ2 Sämst placerade grupp
? MJ2 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FJ1 Sämst placerade grupp
? FJ1 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? MJ1 Sämst placerade grupp
? MJ1 Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
? FPO Sämst placerade grupp
? FPO Övriga grupper till och med tredjegruppen (placering 9–12)
Senast 9:50 MPG 5–8
Senast 10:00 MPG 1–4
Senast 10:10 FPM 5–8
Senast 10:20 FPM 1–4
Senast 10:30 MPM 5–8
Senast 10:40 MPM 1–4
Senast 10:50 FJ2 5–8
Senast 11:00 FJ2 1–4
Senast 11:10 MJ2 5–8
Senast 11:20 MJ2 1–4
Senast 11:30 FJ1 5–8
Senast 11:40 FJ1 1–4
Senast 11:50 MJ1 5–8
Senast 12:00 MJ1 1–4
Senast 12:10 FPO 5–8
Senast 12:20 FPO 1–4
Senast 12:30 MPO 9–12
Senast 12:40 MPO 5–8
Senast 12:50 MPO 1–4
16:30 Prisutdelning är avslutad

2 banor: starttider (tee times)

De åtta främsta (två grupper) i varje klass startar sist.

Starttid MPO-bana Icke-MPO-bana
8:30  — MPG 16–13
8:40  — MPG 12–9
8:50  — MPM 20–17
9:00 72–69 MPM 16–13
9:10 68–65 MPM 12–9
9:20 64–61 FPO 12–9
9:30 60–57 MPG 8–5
9:40 56–53 MPG 4–1
9:50 52–49 MPM 8–5
10:00 48–45 MPM 4–1
10:10 44–41 FJ2 4–1
10:20 40–37 MJ2 8–5
10:30 36–33 MJ2 4–1
10:40 32–29 FJ1 4–1
10:50 28–25 MJ1 8–5
11:00 24–21 MJ1 4–1
11:10 20–17 FPO 8–5
11:20 16–13 FPO 4–1
11:30 12–9
11:40 8–5
11:50  —
12:00 4–1
16:30 Prisutdelning är avslutad

1 bana: samtidig start (shotgun)

Om spelet på lördagen visar att rundorna tar så lång tid att spela att tävlingen riskerar att inte vara avslutad 16:30 på söndagen bör söndagens finalrunda spelas med samtidig start.

7:30 Protokoll för pool A finns tillgängliga i Tjing
8:00 Pool A: runda 3, klassindelad
10:30 Protokoll för pool B finns tillgängliga i Tjing
11:30 Pool B: runda 3, klassindelad
16:30 Prisutdelning är avslutad

2 banor: samtidig start (shotgun)

Om spelet på lördagen visar att rundorna tar så lång tid att spela att tävlingen riskerar att inte vara avslutad 16:30 på söndagen bör söndagens finalrunda spelas med samtidig start.

9:00 Protokoll finns tillgängliga i Tjing
10:00 Runda 3, klassindelad
16:30 Prisutdelning är avslutad