NT — Anmälningsregler

International players

Please contact your Swedish fellow disc golfers for information regarding the registration prodecure in general.

OBS! Nya anmälningsregler för 2021!
2021 kommer vi gå över till så kallad Tier-baserad registrering vilket innebär att anmälan kommer ske i 4 steg där varje steg har en lägsta gräns för vilka spelare i de olika klasserna kan anmäla sig (se detaljer nedan). Gränserna för dessa steg kommer skilja sig mellan klasserna och kan komma att justeras under årets gång. Denna förändring görs för att vi ska följa PDGAs regler.

Nedan presenteras vad som gäller för i år och en översikt med alla aktuella tider för varje tävling hittas här: Tävlingar 2021

Anmälan

Likt tidigare år görs anmälan och betalning via Tjing.

Tilldelning av platser för alla klasser kommer ske enligt first come, first-serve principen, vilket innebär att platser tilldelas i den ordning i tid spelare har anmält sig. De olika klasserna har fortsatt begränsat antal reserverade platser och spelare som ej får plats hamnar i väntelista sorterat enligt tid för anmälan.

För att premiera spelare med högre rating kommer vi ha 4 tiers där högre rating ger förtur i anmälningsprocessen. Varje tier varar i 1 vecka innan nästa tier öppnar och alla klasser har olika gränser i dessa tiers, som kan se ut enligt följande exempel.
I fjärde tiern, som är öppen för alla, görs icke tilldelade reserverade platser om till lediga platser och tillsätts enligt väntelista. Till exempel om klassen MP40 har 23 anmälningar och FPO 15 anmälningar under de 3 första tiers så kommer de 3 sist anmälda MP40 och de 3 sist anmälda FPO hamna i väntelista i ordningen de har anmält sig. Om det när tier 4 öppnar finns klasser som ej är fulla så kommer de i väntelistan få plats i sin respektive klass beroende på antalet lediga platser (4wc i just denna pool hålls till arrangör att tillsätta).

Platserna till tävlingen tillsätts löpande under hela anmälningsperioden.

Tävlingslicens

Anmälda spelare med svensk nationalitet måste skaffa en tävlingslicens innan tävlingen börjar.

PDGA-rating

Aktuell PDGA-rating används för att kvalificera sig till de olika anmälningsstegen (tiers).

ntelista

Väntelistan sorteras efter tid för anmälan. När/om du får din plats i tävlingen har du en vecka på dig att bekräfta din medverkan. Görs inte detta så tillfaller din plats nästa spelare på listan.

Wildcards

För en NT-tävling har arrangören nio wildcards att dela ut (fem för pool A & 4 för pool B), vilket görs i samråd med SDGF.

Utländska spelare

Utländska spelare har samma rättigheter att delta som svenska spelare.

Avanmälan

Avanmälan sker genom därför avsedd funktion i Tjing (cancel registration) samt genom att meddela ansvarig TD (se informationsrutan för tävlingen i Tjing) för att uppmärksamma att avanmälan har skett.

Återbetalning

Återbetalning sker automatiskt till samma konto du betalade ifrån vid din anmälan, om du avanmäler dig via Tjing under tiden som anmälan är öppen.
Återbetalning av anmälningsavgift till spelare som ej har fått plats i tävlingen när anmälan väl har stängt sker under veckan efter tävlingen.
Avanmälan efter att anmälan stängt återbetalas endast om giltig orsak meddelas, vid sjukdom/skada krävs kan läkarintyg komma att krävas.

Byte av klass

En spelare kan byta klass i mån av plats.

Reserverade platser per klass

Antal platser totalt 144
Open (MPO) 67
Dam (FPO) 12
Master (MP40) 20
Damaster (FP40) 4
Grandmaster (MP50) 8
Herrjunior (MJ18) 8
Damjunior (FJ18) 4
Pojkjunior (MJ15) 8
Flickjunior (FJ15) 4
Wildcard MPO 5
Wildcard icke-MPO 4