Par-SM

-

Jönköping

Datum: 9 Jun -
11 Jun, 2023
Anmälan öppnar: 9 Mar - 2023, 13:26
Plats: Jönköping
Övrig information:

PAR-SM kommer inte att PDGA sanktioneras

Caddiebook

Hålkartor

Par-SM består av 2 pooler:

Pool A – MPO & MJ18
Pool B – FPO & FJ18

Poolerna spelar olika sträckningar.

Extra korgar kommer sättas ut på ett par hål för Pool B, som sedan plockas ner till Pool A ska spela hålen. Pool B är först ut på dagarna.

Spelform PAR-SM

I samråd mellan Svenska Discgolfförbundet och arrangören nyttjas en kombination av följande spelformer under pargolf-SM

Pool A & B

R1: Best Shot
R2: Greensome
R3: Modified Best Shot

Best shot
Båda spelarna kastar var sitt kast från alla lägen till hålet är färdigspelat. Best shot är en lättbegriplig spelform som främjar offensivt spel varvid den rekommenderas för finalspel. Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

Modified best shot
Samma som best shot ovan, med den skillnad att samma spelares utkast endast får nyttjas två hål i rad. På det tredje hålet får spelaren kasta ut men endast hole-in-one räknas då. Om spelaren gör hole-in-one gäller samma sak på det efterföljande hålet, då måste den andre spelarens utkast nyttjas om den första inte gör hole-in-one. Om modified best shot nyttjas måste det finnas plats på scorekortet att markera vilken spelare som gjort utkastet. Om samma spelare gör ett tredje utkast i rad och detta (av misstag) nyttjas, bestraffas detta med 3 pliktkast.

Greensome
Båda spelarna kastar ut på varje hål. Därefter väljer man den disc som man ska spela vidare på. Efter detta val kastar man sedan vartannat kast precis som i Alternate Disc.

Rundor
Under runda 1–3 utgörs varje grupp i mesta möjliga mån av två par och klassindelat. Om ojämnt antal par deltar kommer antingen en funktionär följa med eller så består gruppen av tre par. I finalen spelar två par i varje grupp.

Alla tävlingar

12 maj -
14 maj, 2023
NT #1 -
Västervik
26 maj -
28 maj, 2023
NT #2 -
Falun
2 jun -
4 jun, 2023
Master SM -
Söderhamn
2 jun -
4 jun, 2023
Junior SM -
Söderhamn
9 jun -
11 jun, 2023
Par-SM -
Jönköping
30 jun -
2 jul, 2023
Lag-SM -
Umeå
2 aug -
5 aug, 2023
SM -
Ale
1 sep -
3 sep, 2023
NT #3 -
Häfla bruk
15 sep -
17 sep, 2023
NT #4 -
Hässleholm