Par-SM

Linköping

Datum: 2 Jul -
3 Jul, 2022
Anmälan öppnar: 2 Apr - 2022, 19:00
Plats: Linköping
Övrig information:

Spelform PAR-SM

I samråd mellan Svenska Discgolfförbundet och arrangören nyttjas en kombination av följande spelformer under pargolf-SM: Best shot Båda spelarna kastar var sitt kast från alla lägen till hålet är färdigspelat. Best shot är en lättbegriplig spelform som främjar offensivt spel varvid den rekommenderas för finalspel. Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

Modified best shot

Samma som best shot ovan, med den skillnad att samma spelares utkast endast får nyttjas två hål i rad. På det tredje hålet får spelaren kasta ut men endast hole-in-one räknas då. Om spelaren gör hole-in-one gäller samma sak på det efterföljande hålet, då måste den andre spelarens utkast nyttjas om den första inte gör hole-in-one. Om modified best shot nyttjas måste det finnas plats på scorekortet att markera vilken spelare som gjort utkastet. Om samma spelare gör ett tredje utkast i rad och detta (av misstag) nyttjas, bestraffas detta med 3 pliktkast.

Best score

I best score spelar båda spelarna hålet individuellt. Om båda spelarna i paret har gjort lika många kast på hålet väljer de vem av spelarna som ska kasta först, även spelaren som är närmast korg kan kasta före spelaren med discen längst bort. Spelare får ej fortsätta spela hålet när resultatet på hålet inte kan förbättras. Brott mot detta bestraffas med varning för första företeelsen och därefter ett pliktkast till paret. Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

Greensome

Båda spelarna kastar ut på varje hål. Därefter väljer man den disc som man ska spela vidare på. Efter detta val kastar man sedan vartannat kast precis som i Alternate Disc.

Rundor

Under runda 1–3 utgörs varje grupp i mesta möjliga mån av två par och klassindelat. Om ojämnt antal par deltar kommer antingen en funktionär följa med eller så består gruppen av tre par. I finalen spelar två par i varje grupp.

Alla tävlingar

6 May -
8 May, 2022
NT 1 -
Helsingborg
27 May -
29 May, 2022
Master SM -
Gävle
27 May -
29 May, 2022
Junior SM -
Gävle
4 Jun -
6 Jun, 2022
NT 2 -
Västerhaninge
2 Jul -
3 Jul, 2022
Par-SM -
Linköping
29 Jul -
31 Jul, 2022
NT 3 -
Luleå
3 Aug -
6 Aug, 2022
SM -
Skellefteå
2 Sep -
4 Sep, 2022
NT 4 -
Onsala
16 Sep -
18 Sep, 2022
Lag SM FPO -
Örebro
16 Sep -
18 Sep, 2022
Lag-SM MPO -
Örebro