Par-SM

-

Linköping

Datum: 2 Jul -
3 Jul, 2022
Anmälan öppnar: 2 Apr - 2022, 19:00
Plats: Linköping
Övrig information:

Anmälan

2022 används ett separat event i Tjing för anmälan endast, spelare som får en plats kommer senare behöva registrera om sig till det event som skapas i par-versionen av Tjing.

Anmälan sker genom olika ratingsteg (samma som för individuella tävlingar) så se till att den i paret med högst rating är den som anmäler sig.

Par-SM består av 2 pooler:

  • Pool A – MPO
  • Pool B – FPO, MJ18 & FJ18

Anmälan skiljer sig ifrån de individuella tävlingarna på det sätt att när icke tilldelade platser skall tillsättas så fylls platserna först och främst på i de separata poolerna, skulle Pool B inte fyllas efter 6 veckor så kommer vi fylla på denna pool från MPOs väntelista. Under tävlingens första dag kommer de 36 par i MPO med högst rating spela i Pool A och eventuella resterande par i Pool B.

Reserverade platser: MPO – 36, FPO – 20, MJ18 – 8, FJ18 – 8 Avgift: 800 kr för senior, 200 kr för junior

 

Spelform PAR-SM

I samråd mellan Svenska Discgolfförbundet och arrangören nyttjas en kombination av följande spelformer under pargolf-SM

Pool A

R1: Best Score
R2: Greensome
R3: Modified Best Shot

Pool B

R1: Best Shot
R2: Greensome
R3: Modified Best Shot

Best shot

Båda spelarna kastar var sitt kast från alla lägen till hålet är färdigspelat. Best shot är en lättbegriplig spelform som främjar offensivt spel varvid den rekommenderas för finalspel. Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

Modified best shot

Samma som best shot ovan, med den skillnad att samma spelares utkast endast får nyttjas två hål i rad. På det tredje hålet får spelaren kasta ut men endast hole-in-one räknas då. Om spelaren gör hole-in-one gäller samma sak på det efterföljande hålet, då måste den andre spelarens utkast nyttjas om den första inte gör hole-in-one. Om modified best shot nyttjas måste det finnas plats på scorekortet att markera vilken spelare som gjort utkastet. Om samma spelare gör ett tredje utkast i rad och detta (av misstag) nyttjas, bestraffas detta med 3 pliktkast.

Best score

I best score spelar båda spelarna hålet individuellt. Om båda spelarna i paret har gjort lika många kast på hålet väljer de vem av spelarna som ska kasta först, även spelaren som är närmast korg kan kasta före spelaren med discen längst bort. Spelare får ej fortsätta spela hålet när resultatet på hålet inte kan förbättras. Brott mot detta bestraffas med varning för första företeelsen och därefter ett pliktkast till paret. Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

Greensome

Båda spelarna kastar ut på varje hål. Därefter väljer man den disc som man ska spela vidare på. Efter detta val kastar man sedan vartannat kast precis som i Alternate Disc.

Rundor

Under runda 1–3 utgörs varje grupp i mesta möjliga mån av två par och klassindelat. Om ojämnt antal par deltar kommer antingen en funktionär följa med eller så består gruppen av tre par. I finalen spelar två par i varje grupp.

Alla tävlingar

12 maj -
14 maj, 2023
NT #1 -
Västervik
26 maj -
28 maj, 2023
NT #2 -
Falun
2 jun -
4 jun, 2023
Master SM -
Söderhamn
2 jun -
4 jun, 2023
Junior SM -
Söderhamn
9 jun -
11 jun, 2023
Par-SM -
Jönköping
30 jun -
2 jul, 2023
Lag-SM -
Umeå
2 aug -
5 aug, 2023
SM -
Ale
1 sep -
3 sep, 2023
NT #3 -
Häfla bruk
15 sep -
17 sep, 2023
NT #4 -
Hässleholm