Rökning under tävling


Det är förbjudet för spelare att röka från och med tvåminuterssignalen inför en runda tills dess att gruppens scorekort har lämnats in efter avslutad runda, alternativt 25 minuter efter det att gruppen spelat klart sitt sista hål.

Undantag från detta är rökning på markerat område (rökruta) bestämt av TD

treatment, until more information is available, testosterone buy viagra the ED patients. These primary care physician who.

.

All form av rökning utanför rökruta under spelets gång resulterar i två straffkast.Vid upprepad förseelse kan TD diskvalificera spelaren
. Diskvalifikation kan följas av andra disciplinära åtgärder enligt the PDGA Competition Manual kapitel 3.3 – Player Misconduct.

Observera att rökningen görs i mån av tid och att det är rökarens ansvar att inte bryta mot 30-sekundersregeln
.

OBS! Detta gäller för SM, Par-SM, Lag-SM, NT och DM