Spelform


I samråd mellan Svenska Discgolfförbundet och arrangören nyttjas en kombination av följande spelformer under pargolf-SM:

Best shot

Båda spelarna kastar var sitt kast från alla lägen till hålet är färdigspelat. Best shot är en lättbegriplig spelform som främjar offensivt spel varvid den rekommenderas för finalspel.

Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

Modified best shot

Samma som best shot ovan, med den skillnad att samma spelares utkast endast får nyttjas två hål i rad. På det tredje hålet får spelaren kasta ut men endast hole-in-one räknas då. Om spelaren gör hole-in-one gäller samma sak på det efterföljande hålet, då måste den andre spelarens utkast nyttjas om den första inte gör hole-in-one. Om modified best shot nyttjas måste det finnas plats på scorekortet att markera vilken spelare som gjort utkastet

Patients who fail oral drug therapy, who have• “How was your sexual functioning prior to this time?” How to use sildenafil citrate tablets.

.

Om samma spelare gör ett tredje utkast i rad och detta (av misstag) nyttjas, bestraffas detta med 3 pliktkast.

Best disc

I best disc spelar båda spelarna hålet individuellt. Om båda spelarna i paret har gjort lika många kast på hålet väljer de vem av spelarna som ska kasta först, även spelaren som är närmast korg kan kasta före spelaren med discen längst bort
. Spelare får ej fortsätta spela hålet när resultatet på hålet inte kan förbättras. Brott mot detta bestraffas med varning för första företeelsen och därefter ett pliktkast till paret.

Vid skada på ena spelaren tillåts den andra spelaren fortsätta ensam.

Rundor

Under runda 1–3 utgörs varje grupp i mesta möjliga mån av två par. Om ojämnt antal par deltar kommer antingen en funktionär följa med eller så består gruppen av tre par. I finalen spelar tre par i varje grupp.

Runda 1 Vilket hål paret börjar på slumpas fram eller bestäms av arrangören
.
Runda 2 Rundan är resultatindelad vilket innebär att de två bästa paren inleder denna rundan på hål 1, paren sorteras sen efter resultat från förstarundan.
Runda 3 Rundan är klassindelad vilket innebär att paren först sorteras per klass och därefter på resultat.