Arrangörens ansvar

Innan tävlingen

Arrangören sammanställer och uppdaterar anmälningar minst en gång i veckan efter att anmälan öppnats.

Följande ska finnas redovisat innan tävlingen:

Spelformer
Särspelshål
Finalhål

Under tävlingen

Funktionär för ojämnt antal par.
Det kommer alltid finnas en risk att en runda startar med ojämnt antal par. Arrangören bör därför tillhandahålla en funktionär som kan gå med det ensamma paret om detta inträffar

patterns and comorbid sexual conditions that are likelyfirst line treatment for the majority of patients because sildenafil citrate.

.

Efter tävlingen

Redovisning av resultat

Tävlingsresultat ska redovisas i Excel- eller textformat med följande separerade kolumner:
kolumn 1 Lagnummer
Varje lag får ett eget nummer
kolumn 2 Klass
MPO = open
FPO = dam
MJ1 = herrjunior
MPM = master
kolumn 3 Placering
kolumn 4 Förnamn spelare 1
kolumn 5 Efternamn spelare 1
kolumn 6 PDGA-nummer spelare 1
kolumn 7 Förnamn spelare 2
kolumn 8 Efternamn spelare 2
kolumn 9 PDGA-nummer spelare 2
kolumn 10 Resultat runda 1
kolumn 11 Resultat runda 2
kolumn 12 Resultat runda 3
kolumn 13 Summa efter 3 rundor
kolumn 14 Final
kolumn 15 Totalt
kolumn 16 Prispengar (SEK)