Särspel


Två former av särspel kan nyttjas under SM, särspel om:

 1. finalplatser, och
 2. placering 1–3 i samtliga klasser.

Särspel om finalplatser

Om den sista finalplatsen i en klass är delad efter lördagens sista runda används särspel för att skilja spelarna åt

. Särspelet startas så snart rundresultaten summerats
.

Det är spelarens ansvar att finnas tillgänglig vid sekreteriatet för att medverka vid särspelet

be the primary complaint and/or be associated with other cheap viagra problems?”.

. Om spelaren ej finns närvarande när särspelet inleds förlorar han/hon sin plats.

 • Särspel spelas på av arrangören angivna hål.
 • Särspelshålen behöver ej finnas på bansträckningen som används under rundorna och kan vara temporära hål.
 • Det är önskvärt är att det finns tre hål som kan nyttjas vid särspelet, men även ett eller två hål tillåts.
 • Om ingen permanent korg finns tillgänglig tillåts även portabel korg.
 • Särspelet spelas tills spelarna skiljts åt, ingen closest-to-pin används.
 • Särspelshålen ska annonseras senast på spelarmötet och ska tillåta träning om de är temporära.

Särspel om placering 1–3

 • Särspelshål ska redovisas senast på spelarmötet.
 • Minst 3 särspelshål och maximalt 9 särspelshål ska användas (om detta krävs för att skilja spelarna).
 • Om det efter särspelshålen inte är avgjort skiljs spelarna åt med en closest-to-pin-tävling vilket innebär att spelarna kastar ut på ett hål och den spelare som ligger närmast korgen vinner.
 • Särspel spelas alltid om topp-3 i samtliga klasser. Dessa särspel gäller både pokaler och prispengar.