Klädsel och uppförande

Rökning Rökning under rundorna är inte tillåtet annat än på markerade platser