Final


Final spelas av ungefär 50 % av spelarna i varje klass (de bäst placerade)

. Dessa 50 % avrundas till fyrgrupper, dock minst 1 grupp per tävlingsklass. Om tävlingsfältet inte är fullt kommer mer än 50 % få spela final då finalfältet tillåter 72 spelare.

Finalrundan är klassindelad och spelas över 18 hål där alla grupper startar på hål 1

example, the patient’s hypertension or depression.Comprehensive Sexual, Medical & sildenafil side effects.

.

 

Startordning i finalen

I vilken ordning grupperna startar i finalrundan styrs av antalet deltagare per klass, men följande förhållningsregler finns:

Grupp Tid Klass Beskrivning
1. 08:00 Open Grupp med högst resultat av opengrupperna i finalen.
2. 08:10 Open Resterande opengrupper (förutom de två främsta) spelar här i följd, därefter övriga grupper i grandmaster och master.
3. 08:20
4. 08:30
5. 08:40
6. 08:50
7. 09:00
8. 09:10
9. 09:20
10. 09:30
11. 09:40
12. 09:50
13. 10:00 Juniorklass Ev juniorer i final spelas här och tidigare
14. 10:10 Grandmaster Ledagrupp
15. 10:20 Master Ledargrupp
16. 10:35 Dam Ledargrupp
17. 10:50 Open Andragrupp
18. 11:05 Open Ledargrupp