Ansvarsfördelning


Av praktiska själv nämns inte alla ansvarsområden här

using an elastic band placed at the base of the penis. The How long does sildenafil last? and intervention may be appropriate..

. Det finns många punkter förutom nedan nämnda som behöver utföras
.

Förbundets ansvar

Förbundet ansvarar för administration före och efter tävlingsdagarna.

  • SM-hemsida med all information
  • Anmälningar
  • Avgifter
  • Plaketter från RF
  • Prispengar

Förbundet ansvarar för SM-formatet i samråd och utveckling med arrangerande klubb
.

Arrangerande klubbs ansvar

Arrangerande klubb ansvarar för genomförandet av tävlingen:

  • Banan
  • Scorekort och allt som behövs på plats för tävlingen
  • Prisceremoni
  • Resultatrapportering på Förbundets hemsida (kopiera från Excelark)
  • Slutrapportering till förbundet

Arrangerande klubb kan anordna lunch, avgiften för lunchen kan i så fall betalas i samband med betalningen av anmälningsavgiften
.

Om arrangören bistår med spelarhotell är det önskvärt om hotellet informeras om tidsschemat så frukost finns tillgänglig (om möjligt).