Anmälningsregler 2020

OBS! Inför 2019 görs ett par förändringar i anmälningsförfarandet

För det här året så behöver vi göra avsteg från regelverket när det kommer till tiderna för respektive steg för anmälan till de nationella tävlingarna. En översikt med aktuella tider för de nationella tävlingar hittas här: Tävlingar 2019

Nedan presenteras vad som gäller för individuella SM i år.

Anmälan öppnas

När anmälan öppnar har man 1 månad på sig att anmäla sig och göra sin betalning. Det är betalningen som är bindande, inte registreringen. Betalningen görs genom kortbetalning via https://spinndiscgolf.com/

Anmälda spelare sorteras på klass och PDGA-rating under pågående registreringar.

Tävlingslicens

Anmälda spelare med svensk nationalitet måste skaffa en tävlingslicens innan tävlingen börjar
.

PDGA-rating

Aktuell PDGA-rating används för att rangordna ansökningarna. Om PDGA-ratingen ändrats från det att man anmält sig tills dess att platser tilldelas kommer spelarens PDGA-rating att uppdateras till aktuell PDGA-rating. En spelare som fått en plats tilldelad kan inte bli av med den på grund av framtida rating-förändringar.

1 månad efter anmälan öppnats
Platserna till tävlingen fördelas

Efter 1 månad fördelas platserna till tävlingen ut.

Varje klass har X antal reserverade platser (se listan nedan). Platserna delas ut baserad på rating där de X antal spelarna med högst rating får plats i tävlingen.

Om man anmält sig men arrangören inte fått anmälningsavgiften inom 1 månad från anmälan öppnats placeras man i väntelistan.

Om man betalt och inte har en plats efter 1 månad (för låg PDGA-rating) hamnar man i väntelistan.

Om man gör sin anmälan efter den första månaden hamnar man i väntelistan
.

Dag Aktivitet Kommentar
4 månader innan tävling Anmälan öppnas Spelare listas i rating-ordning per klass, högst rating har företräde.
3 månader innan tävling Platser delas ut Platser delas ut enligt de kvotplatser som finns, de som inte får plats läggs till på väntelistan.
2 månader innan tävling Överblivna kvotplatser blir wildcard-platser Arrangören övertar ansvaret för alla tomma kvotplatser och delar ut på lämpligt sätt.
10 dagar innan tävling Anmälan stängs Arrangören kan fortfarande acceptera anmälningar men detta är inget krav.

Väntelista

Väntelistan sorteras på klass och rating

focused laboratory studies. What is sildenafil? FOLLOW-UP.

. När/om du får din plats i tävlingen har du en vecka på dig att göra din betalning. Görs inte detta så tillfaller din plats nästa spelare i listan.

Wildcards

Till individuella SM har arrangören åtta wildcards att dela ut (fyra för vardera pool), vilket görs i samråd med SDGF
.

Avbokning

Avbokning sker genom att skicka ett mail till nt-avbokning@svenskdiscgolf.se

Återbetalning

Återbetalning av anmälningsavgift till spelare som ej fått plats i tävlingen sker efter anmälan är stängd
. Avanmälningar efter anmälan stängts återbetalas endast om giltig orsak meddelas, vid sjukdom/skada krävs läkarintyg.

Byte av klass

Byte av är endast tillåtet innan platser delats ut (3 månader innan tävling), därefter är byte mellan klasser ej tillåtet då detta är svårt att lösa i praktiken. En spelare som byter klass kan byta till en klass med fullt deltagarantal. Om en spelare byter klass efter platser delats ut räknas detta som en avanmälan och nyanmälan.

Reserverade platser per klass

Antal platser totalt 144
Open (MPO) 68
Dam (FPO) 10
Master (MP40) 20
Dam master (FP40) 4
Grandmaster (MP50) 8
Dam grandmaster (MP50) 2
Herrjunior (MJ18) 8
Damjunior (FJ18) 4
Pojkjunior (MJ15) 8
Flickjunior (FJ15) 4
Wildcard MPO 4
Wildcard icke-MPO 4