Rökning under tävling

Regel 3.03 Player Misconduct och sektion G i PDGAs tävlingsbestämmelser omfattar alla juniortävlingar, PDGA majors och PDGA elite series. I Sverige gäller den även för för SM, Par-SM, Lag-SM, NT och DM.

OBS! snus är undantaget