PDGA sanktionerade tävlingar under Covid-19 pandemin


Från 14/6 är det möjligt att få tävlingar i Sverige PDGA sanktionerade
https://www.pdga.com/announcements/letsbringitback

Det är arrangören/TD som ansvarar för att allt i “Requirements and Best Practices for PDGA Sanctioned Play During COVID-19” samt de svenska rekommendationerna följs

27• Chronic medical illness :Further Specialised Tests include : viagra for sale.

.

Märker förbundet att det försöker tänjas på gränser eller att man försöker hitta kryphål för att gå runt rekommendationerna kommer vi omedelbart tillsammans med PDGA dra tillbaka möjligheten till sanktionering i Sverige (för alla)
. Så viktigt att både spelare och arrangörer tar sitt ansvar
. Förbundet eller Sveriges PDGA-koordinator kommer INTE bistå med hjälp att avgöra eventuella tveksamheter. Är man tveksam till att tävlingen man tänkt arrangera följer förbundets och myndigheternas rekommendationer eller att man inte lyckas uppfylla allt i “Requirements and Best Practices for PDGA Sanctioned Play During COVID-19” ska man inte heller göra en sanktioneringsansökan.

Följande text måste läsas av alla som vill antingen hålla en eller delta i en PDGA sanktionerad tävling https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/requirements-and-best-practices-pdga-sanctioned-play-during-covid-19.

För att en tävling skall kunna ändra status från “reserved” till “sanctioned” skall TD för tävlingen fylla i följande formulär https://www.pdga.com/event-director-covid-19-acknowledgement