Påminnelse om årsmöte

Mattias Nilsson

|

1 mars 2022

|

𝗧𝗶𝗱: Tisdag 8 mars 2022 klockan 19.00
𝗣𝗹𝗮𝘁𝘀: Årsmötet sker via elektronisk tjänst.
Mer information kommer.
Anmälan till årsmötet sker via e-post till styrelsen@svenskdiscgolf.se
I anmälan ska deltagares namn, kontaktuppgifter och klubb anges.

Dokument
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2021
Budget för 2022
Verksamhetsplan för 2022
Verksamhetsrevision 2021
Förslag till Val
Resultatrapport
Revisionsberättelse
Årsredovisning

Svenska Discgolfförbundets stadgar

Utbildning Discgolfinstruktör Steg-1 – 15-16 oktober Värnamo

27 Aug, 2022

Samarbete Sverige och Finland (Also in english)

26 Aug, 2022

Förändringar i landslagsledningen

26 Aug, 2022