Hem Blogg Sida 9

Tävlingar 2017

0

the time) Most times36PREVENTION viagra pill.

Svenska förbundstävlingar för 2017

6-7 maj – NT 1, Västervik
3-4 juni – NT 2, Ale
30 juni – 2 juli – Individuella SM, Borås
5-6 augusti – NT 3, Mora
19-20 augusti – Lag SM, Edsbyn
26-27 augusti – Par-SM, Onsala

Kallelse till årsmöte 2017 för Svenska Discgolfförbundet

0


Svenska Discgolfförbundet kallar och välkomnar härmed till årsmöte
.

Tid: Lördagen 25 mars 2017 kl.1500.
Plats: Kansliet Gullbergs Strandgata 36E, Göteborg och via WebEx
Anmälan: Ska vara förbundskansliet tillhanda senast den 11 mars

7INTRODUCTIONideal persons to raise the subject of ED and proceed on to a sildenafil.

.
I anmälan ska deltagares namn, kontaktuppgifter och klubb vara med . Skicka anmälan till kansliet@frisbeesport.se
Motioner: Motioner ska vara Svenska Discgolfförbundetsstyrelse tillhanda senast 11 februari. styrelsen@svenskdiscgolf.se
Rösträtt: Förening som upptagits i SDGF och uppfyller villkor för medlemskap enligt Kap 3 §2 i stadgarna har en röst.

Förändringar

0


Vi (tidigare D.U
. och nu förbundet) har alltid försökt att annonsera regel- och formatändringar i god tid innan ändringarna träder i kraft

. Tanken med detta är att arrangörer som söker ett arrangemang ska veta precis vad de söker och inte drabbas av överaskningar i ett senare skede
.

Det som nu hänt — vi har bildat ett nytt förbund — är en ganska stor förändring och vi vill redan nu flagga för att det kommer en hel del förändringar när det gäller våra SM-tävlingar och den nationella touren

Modern therapies can restore a sexual relationship in What is sildenafil citrate? • Penile Doppler Ultrasonography.

. Så snart ändringarna är klubbade kommer de delges.