Kungörelse och inbjudan om årsmöte för verksamhetsåret 2021

Mattias Nilsson

|

7 december 2020

|

Kungörelse och inbjudan om årsmöte för verksamhetsåret 2021
Svenska Discgolfförbundet kallar och välkomnar härmed till årsmöte för verksamhetsåret
2021

𝗧𝗶𝗱: Tisdag 8 mars 2022 klockan 19.00
𝗣𝗹𝗮𝘁𝘀: Årsmötet sker via elektronisk tjänst. Mer information kommer.
Anmälan till årsmötet sker via e-post till styrelsen@svenskdiscgolf.se
I anmälan ska deltagares namn, kontaktuppgifter och klubb anges.

Att tänka på:
Rösträtt: Förening som upptagits i SDGF och uppfyller villkor för medlemskap enligt Kap 3 §2 i stadgarna har en röst
Förslag till ärenden: Kap 2 §2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Medlemsförening och styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från förening (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.

Utbildning Discgolfinstruktör Steg-1 – 15-16 oktober Värnamo

27 Aug, 2022

Samarbete Sverige och Finland (Also in english)

26 Aug, 2022

Förändringar i landslagsledningen

26 Aug, 2022