Kungörelse årsmöte för verksamhetsåret 2022

Kungörelse årsmöte för verksamhetsåret 2022

Mattias Nilsson

|

14 december 2022

|

Kungörelse årsmöte för verksamhetsåret 2022
Svenska Discgolfförbundet kallar och välkomnar härmed till årsmöte för verksamhetsåret 2022

𝗧𝗶𝗱: Tisdagen 14 mars 2023 klockan 19.00
𝗣𝗹𝗮𝘁𝘀: Årsmötet sker via elektronisk tjänst. Mer information kommer.
Anmälan till årsmötet sker via e-post till styrelsen@svenskdiscgolf.se
I anmälan ska deltagares namn, kontaktuppgifter och klubb anges.

Att tänka på:
Rösträtt: Förening som upptagits i SDGF och uppfyller villkor för medlemskap enligt Kap 3 §2 i stadgarna har en röst
Förslag till ärenden: Kap 2 §2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Medlemsförening och styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från förening (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.

Pressmeddelande: Samarbete kring Swedish Disc Golf Pro Tour och Nationella Touren 2024

19 Sep, 2023

Ang utbrottet av afrikansk svinpest

11 Sep, 2023

7 nya Discgolfinstruktörer efter utbildningen i Sölvesborg

4 Sep, 2023