Sök
Stäng denna sökruta.
Sök
Stäng denna sökruta.
Ang utbrottet av afrikansk svinpest

Ang utbrottet av afrikansk svinpest

Mattias Nilsson

|

11 september 2023

|

Svenska Discgolfförbundet följer utvecklingen noga. Som det är idag har vi inga specifika rekommendationer till discgolfföreningar som är eller blir drabbade mer än att följa myndigheternas råd.

I en sån här situation blir discgolfen sekundär och det viktigaste är att få stopp på spridningen så vi inte får ett ännu större utbrott som drabbar större delen av Sverige. Därför ber vi alla att respektera de fall där banor tillfälligt behöver stänga.

RF-SISU Västmanland har en dialog med myndigheter på lokalnivå och RF har en pågående dialog med regeringskansliet. Specialidrottsförbunden kommer bli inbjudna till ett möte med RF där information kommer fås hur samtalen förs.

Vid ett längre verksamhetsstopp för våra föreningar så har Svenska Discgolfförbundet en önskan att ekonomiskt stöd betalas ut av regeringen liknande återstartsstödet som gavs vid pandemin (detta har framförts till RF-SISU). Men i övrigt så kommer vi idag inte bedriva någon påtryckning mot myndigheternas beslut.

Korta "vanliga frågor och svar":

Var kan jag hitta mer information?
https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Vilket område berörs idag?
Se karta på länken ovan

Varför behöver vi bry oss det kan ju ändå inte smitta människor?
Även om smittan idag inte kan drabba människor i form av sjukdom så kan vi omedvetet hjälpa till och sprida den till våra tamgrisar. Genom att vi rör oss i smittade områden tar vi med oss smittan som då i sin tur sedan hittar vidare. Det kan också handla om att vi stör grisarna så dom rör sig över ett större område som dom annars inte skulle göra och då med risk att smitta andra grisar.

Hur länge kan en bana behöva vara stängd?
Den information vi fått just nu så kan det handla om upp mot ett år.

Gäller det alla banor?
Just nu så gäller det en bana i det drabbade området. Det handlar mycket om var banan är belägen.
Är banan belägen i skogen utanför tätbebyggt område så finns det en stor risk att man behöver stänga om den drabbade zonen utökas. Banor centralt i parker mm kan troligen fortfarande hållas öppna.
Här gäller myndigheternas beslut.

Vad händer om jag struntar i att en banan är stängd och spelar ändå
Den som medvetet bryter mot restriktionerna kan dömas till böter eller fängelse.

Källa: Jordbruksverket

---

För discgolfrelaterade frågor inom ämnet kontakta
Mattias Nilsson, Verksamhetsutvecklare Svenska Discgolfförbundet
mattias.nilsson@svenskdiscgolf.se
 

Instruktörsutbildning Steg-1 i Storebro 17-18 augusti

5 Apr, 2024

Instruktörsutbildning Steg-1 i Västerås 4-5 maj

24 Mar, 2024

Instruktörsutbildning Steg-1 på Ale Discgolf Center 20-21 april

17 Mar, 2024