Avgifter


De avgifter du ska registrera är:

 1. Föreningens medlemsavgift i Svenska Discgolfförbundet.
 2. Klubbmedlemmars medlemsavgift i er förening.
 3. Klubbmedlemmars tävlingslicens i Svenska Discgolfförbundet.

Du ska inte lägga till medlemskap i andra organisationer (t ex PDGA eller WFDF) här.

Skapa avgiftstyper

 1. Klicka på Avgifter i topp-menyn.
 2. Klicka på Avgifter i vänster-menyn.
 3. Klicka på knappen Skapa avgift och ange:
  Namn Exempelvis SDGF-licens senior
  Medlemsurval ange Inget (manuell tilldelning)
  Grundavgift Det belopp avgiften ska vara, exempelvis 100 kr
  Hantering av betalningar Manuell betalhantering
 4. Ange inget mer, ingen rabatt eller familjemedlemmar
  .
  Avgift med rabatt längst ner på sidan ska vara samma belopp som du angav som grundavgift ovan.
 5. Klicka Spara avgift.

Förslag på avgiftstyper

Det finns ingen begränsning på hur många olika typer av avgifter ni kan lägga upp men följande kan vara en bra början:

Namn på avgift Beskrivning
Föreningens förbundsavgift Föreningens medlemsavgift i förbundet.
[klubbnamn]: senior En seniormedlems avgift för medlemskap i er förening.
[klubbnamn]: junior En juniormedlems avgift för medlemskap i er förening.
[klubbnamn]: annan medlemstyp, t ex motion, stödmedlem etc Annan medlems avgift för medlemskap i er förening.
SDGF: senior En seniors avgift för tävlingslicens i Svenska Discgolfförbundet.
SDGF: senior En juniors avgift för tävlingslicens i Svenska Discgolfförbundet.

Ändra avgift

Klicka på Redigera-ikonen till höger om kolumnen med titeln Senast ändrad
.

Registrera att föreningen betalat medlemsavgift till förbundet

De flesta klubbarna har redan betalt medlemsavgiften för 2017, så instruktioner för detta publiceras inför 2018.

Registrera inbetalda medlemsavgifter

 1. Klicka på Avgifter i topp-menyn.
 2. Klicka på Underlag (tilldela) i vänster-menyn.
 3. Ange namnet på den person du fått inbetalningen från (skriv namnet i fälten Förnamn och Efternamn) och klicka på Sök

  . Om du inte fått

 4. Bocka för namnet (först på raden) på den person du fått inbetalningen från.
 5. Klicka på Tilldela avgift.
 6. Det kommer nu upp en ruta som heter Tilldela, klicka i rutan Avgifter så kommer en lista visas med de avgifter er förening registrerat

  like the alpha adrenergic blockers; and yet others like theregarding treatment administration, other sexual How long does cialis last?.

  . Välj korrekt avgift och klicka på Tilldela-knappen.

Om du gjort fel går det även att ta bort tilldelningen i efterhand.