Krav från RF och SDGF

RF har krav på att alla RF-anslutna föreningar administrerar sina medlemsregister med Idrott Online.

Antalet medlemmar vi registrerar är en stor faktor som avgör hur mycket pengar vi tilldelas så det är viktigt att alla klubbar gör detta.

Spelare behöver inte vara aktivt tävlande eller inneha tävlingslicens för att registreras som medlemmar utan alla personer med samröre med klubben bör registreras, det räcker att ange personens personnummer under registreringen — inga andra uppgifter krävs. Det går även bra att registrera utländska spelare som medlemmar, då krävs födelsedatum.

Instruktioner för hur du hanterar medlemsregistret →

Krav från Svenska Discgolfförbundet (SDGF)

När nu ändå medlemmarna finns i IdrottOnline är steget ganska litet att även hantera licenser och avgifter i Idrott Online. SDGF önskar därför att samtliga tävlings- och PDGA-licenser hanteras i Idrott Online. Utöver detta använder vi även Idrott Online till att hantera föreningens medlemsbetalning i förbundet.

Avsnittet avgifter i Idrott Online används för hantera:

  • föreningens medlemskap i SDGF
  • klubbmedlemmars medlemsavgift i er förening
  • klubbmedlemmars medlemsavgift (tävlingslicens) i SDGF.

Avsnittet licenser i Idrott Online används för registrera tävlingslicenser i SDGF och PDGA-licenser.

Tävlingslicenserna (SDGF och PDGA) är uppdelade på två ställen, under:

  • avgifter registreras hur pengarna flyttas, och under
  • licenser registreras licensen, dvs rättigheten att få göra något.
    PDGA-licens = rätt att få delta på PDGA-sanktionerade tävlingar.

Avgiften är en grundförutsättning för att licensen ska få delas ut.

Idrott Online kan användas till mycket mer än vad RF eller SDG ställer krav på och kan i många fall fungera som en komplett hemsida för er förening.