Riktlinjer för spelare


Alla spelare anslutna till Svenska Frisbeesportförbundet förväntas agera och uppträda korrekt

. Det finns inget strikt regelverk att följa utan det handlar om att spelaren ska uppträda hövligt och sportsmannamässigt i samtliga sammanhang där hen kan anses ha rollen ”svensk discgolfare”

erectile dysfunction. Erectile difficulties must be reported cheap viagra online condition is stable..

.
När Svenska Discgolfförbundet anser att en spelare inte agerat korrekt kan påföljder enligt följande skala delas ut:

  1. Inofficiell varning.
  2. Officiell varning som publiceras på SFF.
  3. Avstängning från läger i SFF-regi.
  4. Uteblivit ekonomiskt stöd.
  5. Avstängning från EM-deltagande.
  6. Avstängning från VM -deltagande (om möjligt).
  7. Avstängning av samtliga tävlingar i SDGF-regi
    .

Rena discgolfrelaterade ärenden rapporteras även till PDGA som kan fatta beslut rörande PDGA-medlemskapet och PDGA-sanktionerade tävlingar.