Ekonomiska riktlinjer för arrangörer

Redovisning till Skattemyndigheten

Allt har tyvärr gjorts om för 2019

Det regelverk som gäller nu hittar du på:

Skatteverkets information