Ansökan om arrangemang


Om er klubb vill arrangera någon av SM-tävlingarna eller en deltävling på Nationella Touren, skicka en ansökan snarast till
NT – nt@svenskdiscgolf.se
SM – sm@svenskdiscgolf.se
SM-tävlingar är de tävlingar som spikas tidigast varvid en ansökan om SM-arrangemang bör vara SDGF tillhanda senast tidig höst innan det år ni önskar arrangera SM-tävlingen

• Testosteroneor improvement of ED. These patients must be evaluated cialis online.

.

Er ansökan bör innehålla;

  • Ange NT eller den SM-deltävling ni önskar arrangera,
  • önskade datum för arrangemangen,
  • namn och PDGA-nummer på TD,
  • epostadress till TD eller annan kontaktperson, och
  • adress där en framtida hemsida kommer finnas.