Flyttade tävlingar och tränare till landslaget #2

0
1099

Dags får vårt andra “nyhetsbrev”. Vårt nya sätt att informera om nyheter inom förbundet samt vad styrelsen tagit för beslut eller jobbar med för stunden.

Flyttade tävlingar

Fokus just nu ligger mycket på när och om vi kommer kunna arrangera tävlingar. Beslut är taget på att NT1 och NT2 samt Lag-SM FPO flyttas till senare i sommar. Håll koll på vår Facebook, tävlingarnas Facebookevenemang samt svenskdiscgolf.se för nya datum.

Kan vi arrangera tävlingar efter 17 maj?

Regeringen gick i fredags ut med ett förslag där man kan tänka sig ändra reglerna kring publik och deltagare vid idrotts- och kulturarrangemang.
För stunden är det bara ett förslag och Folkhälsomyndigheten har fått i uppgift att undersöka förutsättningarna för detta samt riktlinjer för övriga myndigheter när det kommer till beslut.

För discgolfens räkning finns det två delar i detta som är intressanta
-“För arrangemang utomhus föreslås maximalt 100 deltagare få delta om deltagarna inte anvisas en sittplats ”
-” En särskild begränsning föreslås införas för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare samtidigt får delta.”

Då vi är utspridda över en så stor yta så kan det vara så att discgolfen faller under raden med 150 deltagare. Mer information kring detta hoppas vi kunna få redan under kommande vecka.

Viktigt är dock att vi fortfarande måste ha våra arrangemang godkända hos myndigheterna innan vi arrangerar. Ansökningar kommer troligen först kunna göras när ett beslut är taget på att det är 17 maj som de nya reglerna börjar gälla. Som det är nu är det bara ett förslag och mycket hänger på om smittspridningen går ner i samhället.

Läs mer på regerings hemsida >>

För första gången i Svensk Discgolf historia har vi nu landslagstränare!

Vårt mål att bygga ut ledarstaben kring landslaget och ge spelarna bättre förutsättningar fortsätter. Från och med våren 2021 så tillträder, för första gången någonsin i svensk discgolf, 2st landslagstränare – Fd världsmästaren och 4-faldiga europamästaren Birgitta Lagerholm och Erik Svensson med tävlingsspel på majornivå och över 10 år som instruktör bakom sig.
Birgitta och Erik kommer jobba med MPO- och FPO-landslaget samt de spelare som ligger på gränsen att ta en plats i dessa landslag.

Birgitta och Erik driver till vardags discgolfinstruktörerna.se

Vad kommer ni att fokusera på?

I första hand kommer vi att börja med att inhämta information från de berörda spelarna kopplat till hur de hittills har lagt upp sin träning och träningsmängd, sin fysträning samt hur de tänker kring kost, mental träning etc. Därefter kommer vi att analysera informationen vi får fram och efter det bjuda in till träningsläger i november och februari för att via föreläsningar, tester, praktiska övningar och workshops konkretisera individmål samt tillsammans med spelarna lägga upp planer för hur de ska ta sig dit. Vårt eget mål är att vi, inom en rimlig tid, ska få upp flera spelare till hög internationell nivå. Vi tänker att vi också har en viktig roll i att kommunicera med spelare som ligger på nivån under landslaget och hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem med utvecklingen.

Har ni någon vision?

Absolut! Alla andra sporter har ju en gedigen kunskapsgrund att stå på och utbildade tränare som hjälper individerna på hemmaplan med deras vardagliga träning. Och allt detta är baserat på fakta kopplat till forskning som har gjorts på just den sporten. Det här ju något som inte har gjorts alltför mycket av inom discgolfen och vår vision är att på sikt kunna få igång olika forskningsprojekt som skulle kunna ge oss en sådan kunskapsbas. Det kommer vi att göra tillsammans Yom, Kee-Yun från Husum DGC. Kee har extremt mycket erfarenhet av att forska på olika idrotter och är även han discgolfinstruktör så det kommer att ge oss ytterligare skärpa kopplat till forskningen.

Vad jobbar styrelsen med just nu?

Styrelsen jobbar med flera delar för stunden. Fokus har legat på att diskutera kring hur vi ska tänka och resonera kring våra förbundstävlingar och de rekommendationer vi har. Detta är just nu ett fortlöpande arbete där vi hela tiden utvärderar och omprövar de rekommendationer vi har samt såklart följer utvecklingen kring Covid-19 i stort.

En annan del som tag tid just nu är jobbet med förbundsutvecklingsplanen. Förbundsutvecklingsplanen är ett dokument som beskriver vad vi som förbund har för målsättning och hur vi ska nå dit inom vissa områden förutbestämda av Riksidrottsförbundet.
Planen jobbas fram tillsammans med övriga grenförbund inom Svenska Frisbeesportförbundet och skickas sen in till Riksidrottsförbundet som en gemensam plan. Förbundsutvecklingsplanen ligger sen delvis till grund för hur mycket pengar SFF blir tilldelat ( och i förlängningen då hur mycket SDGF kommer få).
Detta arbete kommer fortlöpa under sommaren.

Vi har också börjat diskutera lite löst hur vi kan utveckla testet med livesändning som vi gjorde förra året vid lag-SM lottningen. Just nu undersöks de tekniska förutsättningarna som kan behövas och eventuella inköp samt planera vid hur många tillfällen vi eventuellt kommer ha dessa livesändningar.

Sanktionering av tävlingar. Styrelsen ser över behovet av att eventuellt i framtiden erbjuda sanktionering av tävlingar i Sverige. Exakt hur detta kommer fungera och innebära får vi återkomma till men målet om vi väljer att gå den vägen är att ge en större trygghet till nya spelare att den tävlingen man anmäler sig till tex följer de regelverk som finns samt även ge arrangörer en “kvalitetsstämpel” för deras arrangemang som förhoppningsvis kan höja statusen. Denna sanktionering skulle inte ha och göra något med PDGA’s sanktionering.

Vad anser ni spelare om detta? Dela med er av era tankar och vilka krav ni skulle vilja se på sanktionerade tävlingar. Maila info@svenskdiscgolf.se eller skriv i kommentarerna på Facebook.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here