Veckogolf, när kan vi starta? #1

0
1517

Vad är detta?

Det du läser är Svenska Discgolfförbundets nya sätt att nå ut med information. Vi kommer från nu försöka oss på att förmedla vad styrelsen jobbar med och beslutar, samt rapportera nyheter och information från förbundet via denna form av “nyhetsbrev”. Hur ofta vi kommer komma ut med dessa nyhetsuppdateringar beror helt på hur mycket vi har att informera om, men målsättningen är ett par gånger i månaden till och börja med. Tanken är att hålla det kortfattat och blanda ren information till klubbar och spelare med lite mer lättsamma texter och kanske en och annan intervju eller krönika. Tiden får helt enkelt utvisa hur detta projekt kommer ta form.

Svenska Discgolfförbundets årsmöte.

24 mars genomfördes Svenska Discgolfförbundets årsmöte för verksamhetsåret 2020. Mötet fortlöpte utan några större problem. Styrelse består 2021 av
Mattias Nilsson – Ordförande
Linda Emanuelsson – Vice ordförande
Pontus Welin – Sekreterare
Johan Wiberg – Kassör
Josefin Hallström – Ledamot
I kommande nyhetsutskick kommer vi presentera styrelsen mera.

Övrigt noterbart från mötet är att motionen som Västerås Discgolf skickade in godkändes och styrelsen nu har fått i uppdrag att undersöka möjligheterna till paraidrott inom discgolf. Ett spännande och utmanade projekt där vi kommer ta hjälp av Svenska Parasportförbundet.

Uppdatering ang träning & tävling

När det kommer till föreningsliv och aktiviteter riktade endast mot föreningens medlemmar tex veckodiscar och träning väljer vi att i nuläget inte ha några särskilda rekommendationer. Föreningen kan anpassa sin verksamhet och arrangemang till läget i just sin kommun/region så länge man gör det i samråd med myndigheter så som polis samt kommun.
Viktigt är att föreningen tar egen kontakt och inte förlitar sig på beslut som andra liknande verksamheter fått.
Tillåter man folk utanför föreningen delta i arrangemanget räknas det inte som ett föreningsarrangemang och då ligger vår tidigare rekommendation fast, alltså att inte genomföra några arrangemang/tävlingar.

Nationella Touren deltävling 1 flyttas fram

Beslut är taget på att vi inte under rådande omständigheter kommer kunna spela premiären på Nationella touren i Lund som tänkt. Tävlingen kommer flyttas och nytt datum kommer presenteras senare via våra ordinarie kanaler.
Övriga tävlingar avvaktar vi beslut kring då vi har förhoppningar om att regeringen kommer gå ut med ny information i början av maj som eventuellt möjliggör spel.

Diskussion – Sporten växer hur rider vi vidare på vågen?

Sporten växer, våra banor är fulla, discarna säljer slut i butikerna. Hur ska svensk discgolf lyckas ta hand om alla nya spelare? Hur kan vi som förbund stödja klubbarna, vilka verktyg behövs?

Vi vill gärna höra mer om era tankar, dela gärna med er på våra sociala medier om hur ni gärna ser förbundet arbetar för att ta hand om alla nya spelare så är det något vi kommer ta upp i framtida nyhetsinlägg.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here