Kungörelse årsmöte för verksamhetsåret 2020

0
126

Svenska Discgolfförbundet kallar och välkomnar härmed till årsmöte för verksamhetsåret
2020

Tid: Onsdag 24 mars 2021 klockan 18.00
Plats: Årsmötet sker via elektronisk tjänst. Mer information kommer.

Anmälan till förbundskansliet via e-post till kansliet@frisbeesport.se
I anmälan ska deltagares namn, kontaktuppgifter och klubb.

Att tänka på:
Rösträtt:
Förening som upptagits i SDGF och uppfyller villkor för medlemskap enligt Kap 3 §2 i stadgarna har en röst

Förslag till ärenden: Kap 2 §2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet Medlemsförening och styrelsen får lämna förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från förening (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före årsmötet.

Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt utlåtande över motionerna.

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here