Uppdatering: Rekommendationer ang gällande läge, Covid-19

2
9770

Uppdatering 2020-12-16 Sen den 14:e gäller några nya rekommendationer kring träning från Folkhälsomyndigheten samt Riksidrottsförbundet och vi väljer därför att göra några mindre förändringar även i våra rekommendationer.
Träning lokalt i mindre grupper utomhus är nu okej att genomföra om dessa kan ske utan risk för smitta samt följer de regionala råden. Detta gäller både barn-, ungdom och seniorverksamhet.
Mer information finns att läsa här: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/folkhalsomyndighetenharbeslutatomnyanationellaallmannarad.vadinnebardeforidrotten
Vi från SDGF ber er agera ansvarsfullt kring er träningsverksamhet och observera att ovan EJ gäller träningstävlingar vilka fortfarande ej ska genomföras.

Enligt de nya råden tillåts även ”enstaka matcher och tävlingar” för barn födda 2005 eller senare. Följande definiering av detta har vi fått från Folkhälsomyndigheten:
Folkhälsomyndigheten menar att typexempel på enstaka match eller tävling kan vara två spelare eller lag inom samma region möts i en match, eller en tävling i en individuell idrott hålls med enbart lokala deltagare. Cuper eller turneringar är enligt Folkhälsomyndigheten inte enstaka matcher eller tävlingar och bör därmed undvikas även för barn födda 2005 eller senare. Folkhälsomyndigheten anser inte heller att organiserat seriespel med regelbundna matcher eller tävlingar bör genomföras. Folkhälsomyndigheten gör inte skillnad på lagidrotter eller individuella idrotter, och heller ingen skillnad på kontaktidrotter och andra idrotter.

Många evenemang som skulle kunna omfattas av begreppet enstaka begränsas dessutom genom förbudet mot fler än åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Uppdatering 2020-11-16 Regeringen förbjuder sammankomster med fler än 8 personer. Förbudet träder i kraft 24 november och gäller i fyra veckor. Vi väljer dock att omgående ändra våra rekommendationer.
Från nu så rekommenderar vi att all träning och tävlingsverksamhet ställs in under denna period med start från och med idag.
Motion och frisk luft är bra. Vi väljer därför att fortfarande uppmuntra till träning själv eller i en grupp med max 4 personer OM möjligheten att ta sig till och från banan kan ske på ett säkert sätt . Men organiserad träning och tävlingsverksamhet ställs omedelbart in.
Vi uppmanar våra medlemmar att se allvaret i situationen och ber er därför att inte försöka hitta kryphål i rekommendationerna utan agera efter syftet med dessa.

Uppdatering 2020-10-30 Vi kommer välja att behålla våra rekommendationer ytterligare en period men med några mindre tillägg och förtydliganden.
Då rekommendationerna från våra myndigheter nu kan skilja från region till region är det väldigt viktigt att arrangören/TD uppdaterar sig vad som gäller just där man tänk arrangera tävling eller träning och följer rekommendationerna från de lokala myndigheterna. Se ALLTID till och ha en dialog med polismyndigheten vid tävling. När en riskbedömning görs inför tävling ber vi både arrangör och tävlande att se till helheten. Alltså både resor till och från tävlingen samt eventuella luncher så helheten kan bedrivas säkert.
I de regioner där skärpta rekommendationer gäller avråder vi även från all form av inomhusträning tills läget ser bättre ut.

Uppdatering 2020-06-11 Den 13 juni släpper reserestriktionerna. Det möjliggör att både arrangera och tävla fritt i Sverige om man följer övriga rekommendationer.
Våra nya rekommendationer börjar gälla 14 juni
.
Vi har även gjort ett tillägg i rekommendationerna för tävlingar med fler än 50 personer.

Uppdatering 2020-06-01 Tävlingsarrangörer i Sverige kommer från och med 14 juni komma kunna PDGA-sanktionera sina tävlingar om man uppfyller PDGA’s regler samt förbundet och myndigheternas rekommendationer.
Mer information hittas under PDGA sanktionerade tävlingar under Covid-19 pandemin
Även viktigt att de som tänkt spela PDGA-sanktionerade tävlingar läser igenom informationen.

Uppdatering 2020-05-29 Från och med 14 juni gäller rekommendationerna nedan. Fram tills dess så gäller fortfarande rekommendationen att all senioridrott i tävlingsform flyttas eller ställs in.

Uppdatering 2020-04-04 Nu har vi satt ihop en sida med “vanliga frågor” för våra förbundstävlingar. Ni hittar sidan här >>

Uppdatering 2020-04-02
: Efter uppdaterade rekommendationer från RF och Folkhälsomyndigheten har vi nu uppdaterat våra rekommendationer igen och kan nu rekommendera att man kan arrangera en lokal träningstävling.
Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten
Mailutskick från Riksidrottsförbundet
Information om läget på RF’s hemsida

Vi har dock valt att ha kvar rekommendationen ang träning och rekommendationer för träning.

Vi önskar även lägga lite extra vikt vid att inte sluta kasta bara för rådande situation. Friskluft och lite aktivitet är bra för de flesta av oss och kan relativt lätt genomföras säkert på er hemmabana.

Vi rekommenderar att…
…nationella, lokala och regionala tävlingar i första hand flyttas alternativt ställs in.
…att all träningsverksamhet flyttas alternativt ställs in

…fortsätt utöva vår sport under kontrollerade former med träning och sällskapsspel i grupper om max 4 personer.
…i de regioner där skärpta rekommendationer gäller ej bedriva någon form av inomhusträning.

Vi uppskattar att alla tar sitt ansvar och inser allvaret i detta.

Vad innebär nationella, regionala och lokala tävlingar?
Nationell – En tävling där man riktar sig mot hela Sverige.
Regional – En tävling där man riktar sig mot tävlande utanför orten där tävlingen äger rum, restid 1-2 timmar för deltagarna

. Då reserestriktionerna inte längre gäller (efter 13 juni) kan även en regional tävling tillåta tävlandes utanför regionen.
Lokal – En tävling där man riktar sig mot spelare bosatta i arrangörsstaden och främst medlemmar av arrangörsklubben.

Vad definierar träning och tävling?
Vi har gjort bedömningen att kortare pass så som en runda discgolf med KLUBBMEDLEMMAR klassas som träning. Tänk dock på gällande lagar med 50 personer. Övrig verksamhet där man samlar spelare från olika klubbar samt utser vinnare klassas som tävling.
Det är upp till varje klubb att själva göra sin bedömning av träning och tävling då det saknas klar definition av detta från myndighetshåll, ovan är endast en rekommenderad bedömning.

 

Rekommendationer för träning.

För arrangörer

-Rådgör med er kommun så ni har stöd i att träningen genomförs så som ni tänker. Även 40 spelare kan för allmänheten se mycket ut och även röra upp känslor. Det är då bra att ha kommunen som stöd och också säkrat upp så träningar inte behöver avbrytas.
-Undvik samlingar och se till att det finns tydlig information för hur träningen ska bedrivas.
-Använd digitala scorekort ifall träningen kräver resultathantering.
-Om möjligt behåll mindre träningsgrupper på 3-5 personer hela träningen.
-Om möjligt ha en öppen starttid som gör att inte alla spelare behöver träna samtidigt.
-Se till så det finns bra med plats kring utkast och där träning genomförs. Spelarna ska gärna kunna hålla ett avstånd på 1-2 meter från varandra.

För spelare
-Vid minsta symptom stanna hemma.
-Skaka inte hand inför och efter träningen.
-Vi plockar inte upp varandras discar ur tex korg eller på driving range.
-Bra kast och HIO firas med jubel istället för kroppskontakt.
-Undvik om möjligt samåkning till träning.
-Håll fysiskt avstånd till varandra

Rekommendationer om man väljer att arrangera och spela.

För arrangörer
-Rådgör med er kommun så ni har stöd i att tävlingen genomförs. Även 40 spelare kan för allmänheten se mycket ut och även röra upp känslor. Det är då bra att ha kommunen som stöd och också säkrat upp så tävlingen inte behöver avbrytas.
-Undvik spelarmöte samt prisutdelning i den form där man samlar alla deltagare. Se till att det finns tydlig information vid varje hål samt gå ut med eventuell övrig information digitalt i förväg. Tydlighet är nyckeln, så har ni ett hål eller lokala regler som normalt kräver förklaring se över om det går att ändra något för att detta ska undvikas.
-Använd digitala scorekort .
-Om möjligt behåll grupperna hela tävlingen.
-Om möjligt ha en öppen starttid som gör att inte alla spelare behöver spela samtidigt.
-Se till så det finns bra med plats kring utkast. Spelarna ska gärna kunna hålla ett avstånd på 1-2 meter från varandra.
-För heldags evenemang se över möjligheten att spelarna hinner åka hem och äta alternativt att man kan lösa mat till banan.

Förtydligande vid arrangemang för fler än 50 personer
En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att attrahera deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning
. Dessa tävlingar träffas därmed av förbudet för offentligt tillställning för fler än 50 deltagare. I begreppet deltagare ska utövare räknas in.

Möjligheten finns dock via poolspel arrangera tävlingar för fler än 50 personer. Viktigt är då att följande följs.

-Att endast 50 personer finns samlade på tävlingsområdet samtidigt. Arrangören har ansvar för att tidsschemat möjliggör att spelarna i första poolen hinner lämna området innan nästa pool anländer, gärna med liten marginal. Skapa gärna en uppvärmningsplats för den ej spelande poolen på annan plats än tävlingen. Det är inte okej att den ej spelande poolen är på plats och väntar in sin start eller agerar publik.
-Arrangören bör sätta upp tydliga regler kring detta med möjlighet att dela ut straff om spelare ej följer detta.
-Arrangören har ansvar att tydligt förmedla vilka tider som gäller för respektive pool och också informera i förväg var spelarna hittar eventuella förseningar (lämpligtvis hemsida, facebook, e-mail eller liknande).

Information från RF och Polismyndigheten:
RF har i dialog med Polismyndigheten fått klargjort att antalet deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar gemensam start innebär detta att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp deltagare kommer till tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.

 

För spelare
-Vid minsta symptom stanna hemma.
-Skaka inte hand inför och efter rundan.
-Vi plockar inte upp varandras discar ur tex korg eller på driving range.
-Bra kast och HIO firas med jubel istället för kroppskontakt.
-Undvik om möjligt samåkning till tävling
-Åk endast på tävlingar som ligger 1-2 timmar från din hemort. Tänk på att om du blir sjuk under vistelsen ska du kunna ta dig hem själv.

För spelare som deltar på tävlingar som har poolspel för att kunna ta emot fler än 50 spelare.
-För spelare i första poolen för dagen: Direkt efter avslutad runda ska du lämna tävlingsplatsen för att lämna plats åt nästa pool.
-För spelare som spelar efter en annan pool: Du ansvarar för att sköta din uppvärmning utanför tävlingsområdet.
-För spelare som spelar efter en annan pool: Du ansvarar för att ej komma till tävlingsplatsen innan av arrangören utsatt tid.
-Spelaren bör innan man anländer till platsen kolla av eventuella förseningar på av arrangören anvisad plats (lämpligtvis hemsida, facebook, e-mail eller liknande)

Vad bygger vår rekommendation på?

“Lättade reserestriktioner i sommar”
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/06/lattade-reserestriktioner-i-sommar/

“Ändringar från 14 juni”
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

“Förbud mot sammankomster med fler än 50”
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyttforbudingasammankomstermedfleran50deltagare/

“Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

“Träna gärna men gör det säkert”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

“Vad gäller vid resa inom Sverige”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69292#_69292

“Resa inom idrotten”
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallerforresorinomidrotten/

“– Det är viktigt att vi fortsätter bedriva träning…”
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch?fbclid=IwAR2jyO1xFsVNqJN3hIVnbTARdfhxzQKpYYUHXqB11d_WfJpilVFT6e-dV7Q

2 KOMMENTARER

 1. Vill först säga att jag förstår att CoVid-19 har en stor inverkan på vårt samhälle och många beslut som tas i spåren av detta.

  Har funderat mycket på rekommendationen om folksamlingar på 50 personer och vad det betyder för vår sport och dess tävlingar. Restriktioner för resor mm är borta, tävlingar på olika nivåer tillåts. Vi är dessutom utomhus .

  Exempelvis Astrid Lindgrens värld får ha 1500 besökare ( titta på ytan över den parken ) , fotbollsmatcher behövs det mer än 50 personer för att genomföra. Man tillåts demonstration för 50 personer ( där det är uppenbart att fler kommer ) . Men discgolf, ytan är mångdubbelt både fotbollsplaner och torg spelas inte…

  När vi spelar discgolf är vi kanske 8 personer någorlunda nära varandra , är inga problem hålla avstånd och uppföra sig enligt den kod som samhället lärt oss. Vi har i vår sport kommit långt i hantering av elektroniska protokoll och information.

  Det handlar inte bara om att jag personligen vill tävla utan att jag anser att vi inte ska försöka gå runt detta genom att spela pooler med 48 + 48 tex. Då anordnar man iaf något med över 50 personer och då blir andra lösningar hittepå . Jag ser mer att vi berättar vad vi vill och stå för det. Så bra är vi och vår sport.

  Det handlar som jag ser det om folksamlingar i offentlig miljö . Titta på vilken pojklagsmatch i fotboll som helst, alla är ” ute och promenerar , och så råkar det vara match ”, trots apropåer från arrangörer . Alla står på respekterat avstånd och respekterar situationen även det är 70 pers som tittar på matchen .

  Ser inte hur vår sport skulle bryta mot gällande regler, säg 72 personer på en yta motsvarande ca 25 fotbollsplaner. Det måste vara skillnad på äpplen och päron även i vår värld. Är helt övertygad att sportens utövare är medvetna om situationen i landet.

  Återigen , vill inte nonchalera situationen i världen, men vill också ge det lite proportioner.Om vi ska ta vid och tolka andra beslut runtom i samhället anser jag vi bör kunna tävla någorlunda normalt trots allt. Vi har möjlighet att vara ett föredöme , tävla , träffas, ha avstånd , vara utomhus och i dessa tider än mer visa alla fördelar med vår underbara sport.

  En sista reflektion över detta med 50 personer jag har så svårt att förstå sambandet över alla beslut i samhället och vill påvisa märkligheten i proportionerna.

  Var på Maxi Västervik idag, många av er har varit där, tänk ni står vid mejeri och tittar mot frukt och grönt. Ser ryggen på Securitas-vakten , och ytterligare ca 52 personer på en yta ca 15*15 m. Tror ni vakten bryr sig ?

  Tänker på diskussionen om 50 personer och då bestämmer jag att för kanske första gången yttra mig mer offentligt…

  Därtill , ingen skugga över vårt förbunds ledning , ni har varit snabba , tagit beslut ni står för och har motiverat dessa. Det gillar jag och ni har kommunicerat det på ett tydligt sätt. Har sett flera förbund , både större och mindre förbund vara både långsammare och mindre tydliga. Detta är en svår fråga på alla nivåer vilket jag är fullt medveten om och kommer även framöver respektera de åsikter som finns.

  Hälsningar
  Anders Swärd

 2. Hej Anders!
  Jag har mailat dig ett svar på dina tankar på det mailet du också skickade. Jag tar även vissa delar av det svaret här så fler kan se vad som gäller.

  Ska försöka dela upp ditt inlägg i olika bitar och reda ut lite vad som gäller.

  Om vi börjar med våra lagar vi har i Sverige så har vi följande att rätta oss efter oavsett om vi tycker det är rätt eller inte.

  -En idrottstävling är som utgångspunkt en offentlig tillställning. Regeringen har sedan den 29 mars beslutat om att begränsa möjligheten till offentliga tillställningar på så sätt att ett maxantal på 50 deltagare tillåts. Offentliga tillställningar som samlar fler än 50 deltagare är inte tillåtna.

  -En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och till vilken inte någon publik alls bjuds in utgör, på grund av att publik inte bjuds in, inte en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed inte av förbundet för offentliga tillställningar för fler än 50 deltagare. Däremot måste sådant tävling genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.
  Därför fotbollen, teater mm kommer undan tex.

  -En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att attrahera deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. Dessa tävlingar träffas därmed av förbudet för offentligt tillställning för fler än 50 deltagare. I begreppet deltagare ska utövare räknas in.

  Finns mer och snöa in på när det gäller lagar (alltså inga rekommendationer eller liknande) men tror det övre svara på det mesta av det du skriver. Skulle förbundet idag arrangera en tävling med fler än 50 personer så gör sig arrangören (styrelse för SDGF samt TD/klubb) ett lagbrott. I praktiken skulle det kunna innebära böter eller fängelse. Nu tror jag inte det skulle hända vid första tillfället men det är ändå det vi måste ta hänsyn till, vi kan inte chansa bara för att vi vill tävla.
  Vi kan som du ser ovan inte jämföra oss med ICA eller Astrid Lindgrens värld. Vi har precis samma “problem” som orientering, ridsport mm. Men inget vi som förbund kan styra över eller påverka.
  RF har haft flera samtal med Polismyndigheten kring detta så vårt ord i en sån här situation väger inte speciellt tungt.

  Sen har vi då frågan att arrangera eller inte arrangera. Beslut är taget på att inte spela nåt NT i år då vi inte på ett bra sätt kommer kunna lösa 50 pers regeln där. Vi ska inte arrangera bara för att arrangera. Vi ska arrangera bra nationella tävlingar. Dock spelas alla SM på orter med 2 banor så där har tävlingsgruppen hittat en lösning som styrelsen har godkänt med vissa förändringar. Detta är nåt vi kommer gå ut med imorgon (fredag 19/6) på facebook samt på hemsidan.

  Dock kommer även dessa tävlingar kräva speciella åtgärder. Citat från RF och polismyndighetens möte

  “RF har i dialog med Polismyndigheten fått klargjort att antalet deltagare ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar gemensam start innebär detta att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp deltagare kommer till tävlingsområdet. För idrotter som vid tävling tillämpar individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.”

  Med vänliga hälsningar
  Mattias

Lämna ett svar till Anders Swärd Avbryt svar

Please enter your comment!
Please enter your name here