Uppdatering: Rekommendationer ang gällande läge, Covid-19

0
3430

Uppdatering 2020-06-01 Tävlingsarrangörer i Sverige kommer från och med 14 juni komma kunna PDGA-sanktionera sina tävlingar om man uppfyller PDGA’s regler samt förbundet och myndigheternas rekommendationer.
Mer information hittas under PDGA sanktionerade tävlingar under Covid-19 pandemin
Även viktigt att de som tänkt spela PDGA-sanktionerade tävlingar läser igenom informationen.
Uppdatering 2020-05-29
Från och med 14 juni gäller rekommendationerna nedan. Fram tills dess så gäller fortfarande rekommendationen att all senioridrott i tävlingsform flyttas eller ställs in.
Uppdatering 2020-04-04
: Nu har vi satt ihop en sida med “vanliga frågor” för våra förbundstävlingar. Ni hittar sidan här >>
Uppdatering 2020-04-02: Efter uppdaterade rekommendationer från RF och Folkhälsomyndigheten har vi nu uppdaterat våra rekommendationer igen och kan nu rekommendera att man kan arrangera en lokal träningstävling.
Uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten
Mailutskick från Riksidrottsförbundet
Information om läget på RF’s hemsida

Vi har dock valt att ha kvar rekommendationen ang träning och rekommendationer för träning.

Vi önskar även lägga lite extra vikt vid att inte sluta kasta bara för rådande situation. Friskluft och lite aktivitet är bra för de flesta av oss och kan relativt lätt genomföras säkert på er hemmabana.

Vi rekommenderar att…
…nationella tävlingar samt större regionala i första hand flyttas alternativt ställs in.
…lokala och regionala endagarstävlingar kan spelas i de fall man anpassar formatet för att minimera risk för smittspridning (se våra råd nedan). Samt att tävlingen uppfyller de lagar som vi idag har.
…att all lokal träningsverksamhet fortsatt bedrivs under kontrollerade former.

…fortsätt utöva vår sport under kontrollerade former med träning och sällskapsspel.

Vi uppskattar att alla tar sitt ansvar och inser allvaret i detta.

Vad innebär nationella, regionala och lokala tävlingar?
Nationell – En tävling där man riktar sig mot hela Sverige.
Regional – En tävling där man riktar sig mot tävlande utanför orten där tävlingen äger rum, restid 1-2 timmar för deltagarna.
Lokal – En tävling där man riktar sig mot spelare bosatta i arrangörsstaden och främst medlemmar av arrangörsklubben.

Vad definierar träning och tävling?
Vi har gjort bedömningen att kortare pass så som en runda discgolf med KLUBBMEDLEMMAR klassas som träning. Tänk dock på gällande lagar med 50 personer. Övrig verksamhet där man samlar spelare från olika klubbar samt utser vinnare klassas som tävling.
Det är upp till varje klubb att själva göra sin bedömning av träning och tävling då det saknas klar definition av detta från myndighetshåll, ovan är endast en rekommenderad bedömning.

 

Rekommendationer för träning.

För arrangörer

-Rådgör med er kommun så ni har stöd i att träningen genomförs så som ni tänker. Även 40 spelare kan för allmänheten se mycket ut och även röra upp känslor. Det är då bra att ha kommunen som stöd och också säkrat upp så träningar inte behöver avbrytas.
-Undvik samlingar och se till att det finns tydlig information för hur träningen ska bedrivas.
-Använd digitala scorekort ifall träningen kräver resultathantering.
-Om möjligt behåll mindre träningsgrupper på 3-5 personer hela träningen.
-Om möjligt ha en öppen starttid som gör att inte alla spelare behöver träna samtidigt.
-Se till så det finns bra med plats kring utkast och där träning genomförs. Spelarna ska gärna kunna hålla ett avstånd på 1-2 meter från varandra.

För spelare
-Vid minsta symptom stanna hemma.
-Skaka inte hand inför och efter träningen.
-Vi plockar inte upp varandras discar ur tex korg eller på driving range.
-Bra kast och HIO firas med jubel istället för kroppskontakt.
-Undvik om möjligt samåkning till träning.
-Håll fysiskt avstånd till varandra

Rekommendationer om man väljer att arrangera och spela.

För arrangörer
-Rådgör med er kommun så ni har stöd i att tävlingen genomförs. Även 40 spelare kan för allmänheten se mycket ut och även röra upp känslor. Det är då bra att ha kommunen som stöd och också säkrat upp så tävlingen inte behöver avbrytas.
-Undvik spelarmöte samt prisutdelning i den form där man samlar alla deltagare. Se till att det finns tydlig information vid varje hål samt gå ut med eventuell övrig information digitalt i förväg. Tydlighet är nyckeln, så har ni ett hål eller lokala regler som normalt kräver förklaring se över om det går att ändra något för att detta ska undvikas.
-Använd digitala scorekort .
-Om möjligt behåll grupperna hela tävlingen.
-Om möjligt ha en öppen starttid som gör att inte alla spelare behöver spela samtidigt.
-Se till så det finns bra med plats kring utkast. Spelarna ska gärna kunna hålla ett avstånd på 1-2 meter från varandra.
-För heldags evenemang se över möjligheten att spelarna hinner åka hem och äta alternativt att man kan lösa mat till banan.

För spelare
-Vid minsta symptom stanna hemma.
-Skaka inte hand inför och efter rundan.
-Vi plockar inte upp varandras discar ur tex korg eller på driving range.
-Bra kast och HIO firas med jubel istället för kroppskontakt.
-Undvik om möjligt samåkning till tävling
-Åk endast på tävlingar som ligger 1-2 timmar från din hemort. Tänk på att om du blir sjuk under vistelsen ska du kunna ta dig hem själv.

Vad bygger vår rekommendation på?

“Ändringar från 14 juni”
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

“Förbud mot sammankomster med fler än 50”
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyttforbudingasammankomstermedfleran50deltagare/

“Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

“Träna gärna men gör det säkert”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/trana-garna-men-gor-det-sakert/

“Vad gäller vid resa inom Sverige”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/?exp=69292#_69292

“Resa inom idrotten”
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/vadgallerforresorinomidrotten/

“– Det är viktigt att vi fortsätter bedriva träning…”
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/nyarekommendationersatterstoppfortavlingochmatch?fbclid=IwAR2jyO1xFsVNqJN3hIVnbTARdfhxzQKpYYUHXqB11d_WfJpilVFT6e-dV7Q

DELA
Föregående artikelNT #2 Mora

LÄMNA ETT SVAR